پروفسور رضا طهرانی

پروفسور رضا طهرانی

پروفسور رضا طهرانی

مقطع تحصیلی

دکتری رشته مدیریت مالی، دانشگاه تهران
 کارشناسی ارشد مدیریت ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی رشته مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

 

سوابق پژوهشی و شغلی

 از اساتید برجسته مدیریت مالی در کشور
عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی
    عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی و مدیر گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با درجه علمی دانشیار
تدریس در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های کشور
تدریس در دوره های professional MBA سازمان مدیریت صنعتی
مدیر گروه آموزشی مدیریت مالی و بیمه، ایران، تهران
مدیر گروه آموزشی حسابداری پردیس کیش، ایران، کیش
مدیر گروه آموزشی مدیریت مالی و بیمه، ایران، تهران
سردبیر دوفصلنامه تحقیقات مالی (صاحب امتیاز دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

 

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید