مهندس پویا قندی

مهندس پویا قندی

کارشناسی ارشد مدیریت (تجارت الکترونیکی)، دارای سابقه تدریس در مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان، تالیف و نگارش کتاب و مقالات متعدد 

سوابق اجرایی:

 • مشاور و مجری نرم افزار اختصاصی بانک تجارت سرپرستی استان اصفهان
 • مجری نرم افزار اصناف در اتاق اصناف مرکز شهرستان اصفهان
 • مجری و مشاور سامانه های آموزش آنالین مرکز آموزش دانشگاه خوراسگان
 •  مشاور و مجری نرم افزار ، باشگاه مشتریان و گیمیفیکیشن هولدینگ ایران دونا
 • مدیر پروژه در شرکت توسعه تجارت آواتاج (شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)
 • مدیرعامل شرکت توسعه فناور پویافراز آوااسپادان
 • مشاور و مجری نرم افزار کارخانه تجهیزات آموزشی شیدکو (ایران و روسیه)
 • مشاور و مجری نرم افزار شرکت بازرگانی و صادراتی پرسپولیس(روسیه)
 • مشاور و مجری نرم افزار مجموعه بازرگانی قهوینو
 • مشاور و مجری نرم افزار شرکت بازرگانی لیزر نقش جهان
 • مشاور و مجری نرم افزار کارخانه موزائیک شاه محمدی
 • مشاور و مجری نرم افزار ، باشگاه مشتریان و گیمیفیکیشن شرکت مهندسی پیک الکترونیک

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید