مهندس پویا قندی

کارشناسی ارشد مدیریت (تجارت الکترونیکی)، دارای سابقه تدریس در مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان، تالیف و نگارش کتاب و مقالات متعدد 

سوابق اجرایی:
مشاور و مجری نرم افزار اختصاصی بانک تجارت سرپرستی استان اصفهان
مجری نرم افزار اصناف در اتاق اصناف مرکز شهرستان اصفهان
مجری و مشاور سامانه های آموزش آنالین مرکز آموزش دانشگاه خوراسگان
 شاور و مجری نرم افزار ، باشگاه مشتریان و گیمیفیکیشن هولدینگ ایران دونا
مدیر پروژه در شرکت توسعه تجارت آواتاج (شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)
مدیرعامل شرکت توسعه فناور پویافراز آوااسپادان
مشاور و مجری نرم افزار کارخانه تجهیزات آموزشی شیدکو (ایران و روسیه)
مشاور و مجری نرم افزار شرکت بازرگانی و صادراتی پرسپولیس(روسیه)
مشاور و مجری نرم افزار مجموعه بازرگانی قهوینو
مشاور و مجری نرم افزار شرکت بازرگانی لیزر نقش جهان
مشاور و مجری نرم افزار کارخانه موزائیک شاه محمدی
مشاور و مجری نرم افزار ، باشگاه مشتریان و گیمیفیکیشن شرکت مهندسی پیک الکترونیک
مشاور و مجری نرم افزار ، باشگاه

 

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید