مهندس فریبرز شاهین

مهندس فریبرز شاهین

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

مدرس دوره های مدیریت پروژه

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید