ماموریت و چشم انداز موسسه جهان

ماموریت و چشم انداز موسسه جهان

 

مأموریت:

 •    مأموریت اصلی: مدیریت، برنامه ريزي و برگزاري دوره ها ، سمينارها و کارگاه هاي آموزش‎ هاي آزاد
 •    مأموریت فرعی: مدیریت، برنامه ريزي و انجام خدمات آموزشي مورد درخواست بخش ‎هاي گوناگون جامعه

اهداف:

 •         کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه،
 •         ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسي به آموزش هاي تخصصي،
 •        تعمیم و توسعه آموزش های کاربردی و تخصصی،
 •        کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمي،
 •        ارایه آموزش های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.

ویژگی ها:

 •        وجود زیرساخت های مناسب قانونی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به منظور گسترش اين گونه آموزش ها،
 •        عدم الزام به شرکت در آزمون ورودی برای داوطلبان
 •        انعطاف پذیری سرفصل و عناوین آموزش ها
 •        امکان ارایه مباحث کاربردی و آزمایشگاهی متناسب با نيازهاي متغير و به روز جامعه
 •        امکان ارایه آموزش های تکمیلی دانشگاهي در قالب دوره هاي با مدت زماني متفاوت مانند دوره هاي ميان مدت، دوره هاي کوتاه مدت، سمينارها و کارگاه هاي آموزشي
 •        امکان بهره گیری از نیروهای خبره و مستعد خارج از بدنه علمي دانشگاه که داراي صلاحيت تدريس در عرصه آموزش آزاد باشند
 •        امکان پیاده سازی دوره های آموزشی مشابه نمونه هاي خارجي و يا بر اساس استانداردهاي بين المللي

محورها :

 •         آموزش های حرفه‌ای و تخصصی مورد نیاز سازمان ها ، نهادها ،مؤسسات و ادارات دولتي و خصوصي
 •         بازآموزی و آموزش های تکمیلی براي دانش آموختگان
 •         آموزش های تکمیلی برای دانشجويان
 •         آموزش های ضمن خدمت مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و غيردولتي
 •         آموزش های تخصصی مورد نیاز بازار کار و جامعه
 •         آموزش های عمومی شهروندی

وظایف اداری:

 •        برقراری ارتباط با سایر بخشهای دانشگاه و با مراکز دولتی و غير دولتي به منظور نيازسنجي آموزشي و تعيين نوع و برنامه درسي دوره هاي آموزشي
 •        تدوین دوره های کوتاه مدت پیشنهادی اعضاي هيات علمي دانشگاه
 •       هماهنگی با اعضا هیات علمی دانشگاه و سایر مدرسين براي اجراي دوره هاي آموزشي
 •         انعقاد تفاهم نامه و قرارداد های همکاری در ارتباط با برگزاری دوره های آموزشي
 •         انجام امور اطلاع رسانی دوره های آموزشی
 •         تهیه و تنظیم قرارداد های حق التدریس مدرسين در دوره هاي آموزشي برگزار شده
 •         تهیه برنامه های دوره های آموزشی کوتاه مدت و ميان مدت
 •         برنامه ریزی و اجرای فرایند برگزاري دوره هاي کوتاه مدت و ميان مدت 
 •          ایجاد بسترهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر و بيشتر دوره هاي آموزشي
 •         کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره ها
 •          بررسی محتوای دوره ها بوسیله نظرات و گزارشها و فرمهای مربوطه و ارائه برنامه جهت رفع مشکلات و اصلاح امور
 •          نظارت بر حسن اجرای دوره ها
 •         تهیه و اعطای گواهی یا مدرک پايان دوره
 •         تهیه گزارشهای آموزشی و مالی مربوط
 •         ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده و تهیه بانک اطلاعاتی مربوط.
 •  

شیوه ها:

 •         سمینار (ارایه مختصر و گذرای یک يا چند موضوع تخصصي در يک زمينه مرتبط علمي به منظور آشنايي مخاطبين با مباحث مربوطه. ارايه سمينار عمدتاً بدون انجام کار عملي است.)
 •         کارگاه (ارایه فشرده و در عین حال عمیق مبحثی تخصصي، با تاکيد بر انجام بحث و تبادل نظر در زمينه مطروحه به منظور يادگيري مخاطبين نسبت به موضوع ارايه شده. ارايه کارگاه عمدتاً همراه با انجام کار عملي است.)،
 •         دوره (ارایه مبسوط یک یا چند درس در یک زمينه علمي مشخص. ارايه دوره مي تواند همراه يا بدون انجام کار عملي باشد.)؛ دوره خود به سه دسته زير تقسيم مي شود:
 1.  کوتاه مدت (کمتر از ۵۰ ساعت)
 2.  میان مدت (بین ۵۰ تا ۲۰۰ ساعت)
 3. بلند مدت (بیش از ۲۰۰ ساعت)

 

مدارک اعطایی به دانش آموختگان:

 •  گواهینامه پایان دوره آموزش آزاد
 •  گواهی شرکت در سمینار یا کارگاه

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید