دکتر محمد مشکی پروری

دکتر محمد مشکی پروری

 دكتراي مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي)

مدرس و مولف در حوزه مدیریت و بازرایابی

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید