دکتر محمد شریف بهشتی

دکتر محمد شریف بهشتی

دکتر محمد شریف بهشتی

مقطع تحصیلی

دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران                              
فوق لیسانس MBA (گرایش مدیریت مالی) دانشگاه تهران
لیسانس فیزیک اتمی دانشگاه قم

 

سوابق شغلی و پژوهشی

مدیریت مالی اداری و مدیر روابط بین الملل و طرح توسعه دانشگاه غیرانتفاعی راغب اصفهانی
عضو هیئت مدیره موسسه آموزش عالی آزاد جهان دانش مبین
عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی راغب اصفهانی
مدرس و محقق در حوزه های مالی و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ، روش تحقیق
مقاله رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه خدمات گردشگری سلامت،1398

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید