دکتر محمدعلی گلشیرازی

دکتر محمدعلی گلشیرازی

دانش آموخته آکادمی کوچینگ FCAانگلستان 
عضو انجمن منابع انسانی ایران 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان اک تک تکنولوژی 
عضو هییت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان 
 تحصيلات :
كارشناسي ارشد مدیریت تخصصي اجرایي EMBA  سازمان مدیریت صنعتي مدیریت ساختار كسب و كار
 دكتری مدیریت تخصصي كسب و كار DBA  سازمان مدیریت صنعتي مدیریت نوین منابع انسانی
 

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید