دکتر مجید هاشمی

دکتر مجید هاشمی

دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان، عضو بنیاد ملی نخبگان ایران، نگارش مقالات پژوهشی متعدد 
سوابق اجرایی:
مدیر گروه حسابداری موسسه راغب اصفهانی
عضو هیات علمی موسسه راغب اصفهانی
مدیر مالی اداری موسسه حسابداری راغب اصفهانی
حسابرس در موسسه حسابرسی شاغل انفرادی
مسئول راه اندازی سیستم حسابداری
مسئول راه اندازی سیستم حسابداری و محاسبه بهای تمام شده خدمات حمل و نقل در شرکت حمل و نقل بین المللی راد ترابر اسپادانا
 

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید