دکتر مجید زنجانی

دکتر مجید زنجانی

مقطع تحصیلی
دکتری مدیریت بازرگانی – رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه اصفهان 
عضو رسمی بنیاد ملی نخبگان ایران

 

سوابق اجرایی و پژوهشی
تدریس در دانشگاه اصفهان (مقطع لیسانس، فوق لیسانس) مدیریت منابع انسانی و مدیریت بازرگانی مانند: رفتار سازمانی پیشرفته، مبانی سازمان و مدیریت،سیستمهای اطلاعات مدیریت،مدیریت تعاونی ها و .......
تدریس در دانشگاه  غیرانتفاعی راغب اصفهانی در حوزه مدیریت
تدریس در دانشگاه المهدی اصفهان  درس های فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
تدریس در جهاد دانشگاه صنعتی اصفهان
 
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 
سابقه انجام امور نظارت و داوری بر پروژههای پارک علم و فناوری اطلاعات
 
 

انجام کار در مرکز تحقیقات زیردریایی دانشگاه صنعتی اصفهان تحت نظر جناب آقای دکتر فرشچیها....
 

 

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید