دکتر مجتبی فرخی

دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان، تالیف و چاپ بیش از 40 مقاله علمی پژوهشی داخلی و بین المللی ،تالیف کتاب روش تحقیق کاربردی با رویکرد پایان نامه نویسی


سوابق اجرایی:
•    مدیر منابع انسانی شرکت عتیق گشت اصفهان
•    معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
•    مدیر گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
•    مدیر منابع انسانی شرکت سیستم های اطلاعاتی تصمیم سازان اصفهان
•    مدیر منابع انسانی شرکت هوشمند تصمیم آریا اصفهان
•    مدیر منابع انسانی شرکت آوای اطلاعات آریا اصفهان

 

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید