دکتر علیرضا پورعطار

دکتر علیرضا پورعطار

دانش آموخته مدیریت بازاریابی

دکتری مدیریت منابع‌انسانی و رفتار سازمانی 

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید