دکتر سید علی کلاهدوزان

دکتر سید علی کلاهدوزان

  • دکتری روانشناسی از دانشگاه اصفهان 
  • کارشناسی ارشد مطالعات تلفیقی علوم انسانی از دانشگاه تاوسن آمریکا
  • و مدرس دانشگاه های معتبر ایران و آمریکا
  • دانش آموختۀ دانشگاه نوادای اِمریکا
  •  رئیس پرشین چپتر انجمن ASBS   اِمریکا

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید