دکتر سید علی کلاهدوزان

دکتر سید علی کلاهدوزان

  • دانش آموختۀ دانشگاه نوادای اِمریکا
  • دکترای روانشناسی از دانشگاه اصفهان 
  • رئیس پرشین چپتر انجمن ASBS   اِمریکا  

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید