دکتر ساناز منصف

دکتر ساناز منصف

تحصیلات:

کارشناسی مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی (انتقال تکنولوژی)
دکتری مدیریت تکنولوژی (نواوری) دانشگاه تکنولوژی مالزی UTM

 

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید