دکتر حسین چیانی

دکتر حسین چیانی

مقطع تحصیلی: دکتری مدیریت گرایش مالی

سوابق شغلی و اجرایی

مدرس و مشاور دوره های تخصصی مدیریت و کسب و کار در سطح استانی
مدیریت و اجرای پروژه های ساخت و تولیدو مدیریت بازرگانی شرکت ها 
متخصص در حوزه های مدیریت استراتژیک،بازاریابی، تبلیغات و سیستم سازی
فنون ارتباطات و مذاکره، بهره وری، بازاریابی و فروش ، زنجیره تامین

 

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید