تامین منابع انسانی بر حسب نیاز سازمان ها

تامین منابع انسانی بر حسب نیاز سازمان ها


نیروی انسانی هسته هر کسب و کاری است که در شکل گیری و رونق تمامی مشاغل یکی از نقش های اساسی را ایفا می کند. برای تامین و جذب نیروی انسانی کارامد نیاز است که متخصصان تامین منابع انسانی سلسله مراتب جذب و استخدام نیروها را با دقت طی کنند. امروزه، سازوکارهای تامین و جذب نیروی انسانی به کلی دگرگون شده است بطوریکه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها برای رشد و توسعه سریع تر به روش های نوین جذب نیرو روی آورده اند. برون سپاری جذب نیروی انسانی با توجه به مزایایی که در بر دارد، بسیار مورد توجه و استقبال سازمان ها و شرکت ها قرار گرفته است.


 موارد زیر به اختصار از نتایج برون سپاری جذب نیرو می باشد:

1-صرفه جویی در زمان و هزینه

2-استخدام نیروی آموزش دیده و باتجربه

3-جلوگیری از تعدیل نیرو و تمرکز بیشتر بر اهداف بلندمدت


مجموعه جهان در قالب یک تفاهمنامه، اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت نموده و نیروی مورد نیاز مجموعه های مختلف را تامین می نماید.

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید