بازی درونی

بازی درونی


تا به حال راجب بازی درونی شنیده اید؟

تمام بازی‌ها دو بخش دارند:  بازی بیرونی و بازی درونی


بازی بیرونی در مقابل موانع بیرونی یا یک حریف است که برای رسیدن به اهدافمان باید بر آنها غلبه کنیم؛

اما بازی درونی یعنی مقابله با موانعی که در درون ما وجود دارند، مثل مقاوت در برابر تغییر، عدم اعتماد بنفس، ترس از شکست و... .


در صورتی که ما در بازی درونی خود برنده شویم، احتمال موفقیت مان در بازی های بیرونی نیز بیشتر می شود.

تیموتی گالوی یک نظریه‌پرداز و آموزگار در حوزه‌ی کوچینگ (مربیگری) است. او نظریه ای تحت عنوان "تئوری بازی درونی" ابداع کرد که می تواند مسیر زندگی افراد را متحول کند و کاربرد آن را در یک بازی تنیس مثال زده است.

گالوی می گوید در یک بازی تنیس ما با دو مواجهیم:

یک حریف بیرونی که رقیب ماست و قصد شکست مارا دارد

و دیگری حریفی در درون وجودمان که دائما باعث تنگرانی ما شده و القا می کند که تو نمیتوانی پیروز شوی!!تو ناتوانی!! و به ما اضطراب زیادی می دهد....
حالا اگر بازیکن نتواند در بازی درونی خود و مقابل صدایی که او را از پیروزی دور می کند بایستد، در بازی مقابل حریف بیرونی خود نیز می بازد.

از نظر گالوی مهم تر از مهارت شخص در یک حرفه، وضعیت روحی و روانی اوست که تعیین کننده برد و باخت است.

آموزه‌های تیموتی گالوی در این زمینه، در کتاب "بازی درونی تنیس" منتشر شده است و به ما یاد می دهد که در هر حیطه ای قبل از اینکه وارد رقابتی بیرونی شویم، ابتدا به درون خودمان مراجعه کنیم و با نگرش های منفی و مخربمان مقابله کنیم که مثل سدی در برابر موفقیت های ما قرار می گیرد.
گالوی با بهره‌گیری از مثال بازی تنیس تلاش می کند راه پیروزی در تمام جدال‌های زندگی را به مخاطبینش بیاموزد و نشان می دهد که چگونه افراد می توانند از پتانسیل طبیعی خودشان برای یادگیری و بهبود عملکردشان استفاده کنند. برای مثال افراد می توانند در حیطه شغلی خود، صرف نظر از مدت زمانی که آن را انجام داده اند ، فرصتی برای افزایش مهارت هایشان داشته باشند و با متوقف کردن عملکرد عادت گونه و در حال انطباق،  عملکرد با ارزش و در حال تحرک را جایگزین آن کنند.
مساله مهم دیگری که در این کتاب به آن اشاره شده است، داشتن یک مربی است. داشتن یک مربی خوب دقیقا به اندازه ای که در زمین بسکتبال مهم است، در امور کاری نیز حائز اهمیت است و گالوی به شما می آموزد که چگونه چنین مربی ای را پیدا کنید و به همان اندازه مهم است که خودتان یک مربی شوید. مربی گری به سبک بازی درونی، شما را به چالش می کشد تا انگیزه های اصلی خود را برای رفتن به محل کار خود و تعاریف خود از کار را به محض حضور در محل کارتان، دوباره بررسی کنید. از شما می خواهد نحوه ی ایجاد تغییرات را ارزیابی مجدد کنید و به شما می آموزد که نگاهی کاملا جدید به کارتان داشته باشید.
 

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید