استراتژی سازمان

استراتژی سازمان

موسسه آموزش عالی جهان با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بهره مندی از هیئت مدیره و اساتید مجرب با سابقه ی درخشان در طرح جامع خود موارد ذیل را به عنوان اهداف اصلی مد نظر دارد:


1-بهبود مستمر کیفیت آموزش و انطباق با استانداردهای بین المللی آموزش که مهمترین ماموریت این موسسه میباشد.
2-توسعه و توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد شایسته سالاری که یکی از موثرترین عوامل ارائه خدمات مطلوب است و منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی می باشد.
3-ارتقا سطح کمی و کیفی فضای موسسه و تجهیزات آموزشی و پژوهشی
4-ارتقا سطح علمی موسسه ازطریق روزآمد نمودن مطالب و رشته های تحصیلی موسسه و توسعه اموزش های بین رشته ای
5-تقویت و گسترش همکاری با سایر نهادهای علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
6-برندسازی موسسه در سطح ملی و فراملی
7-تغییر نگرش ها به منظور افزایش جذب توریست و رونق گردشگری استان و کشور و حضور به عنوان موثرترین سازمان و گروه
8-بسط آگاهی ها و فضایل اخلاقی و تقویت فرهنگ کمال جویی، نظم پذیری، پرسشگری، مسئولیت پذیری و...
9-محور شدن این مجموعه به منظور رتبه بندی سازمان ها و شرکت های فعال در بخش گردشگری، مدیریت و ...
10-راه اندازی مجلات تخصصی
11- ایجاد جاذبه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی
12-ارتقا فرهنگ و اخلاق حرفه ای
13-ایجاد موسسه آموزش عالی آزاد برتر، کارآفرین و پیشرو در تجاری سازی تولیدات علمی و پژوهشی
14_مسئولیت پذیری و پاسخگویی موسسه در برابر نظام آموزش عالی کشور، دانشجویان و مردم
15-ایجاد جاذبه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید