ارائه مشاوره اساتید در بهبود عملکرد سازمان ها

ارائه مشاوره اساتید در بهبود عملکرد سازمان ها

مرکز آموزش های عالی آزاد دانشگاه اصفهان با همکاری با گروه های علمی مختلف دانشگاه و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به دنبال ایجاد فضای مناسب جهت رشد صنعت  و تجارت بر اساس متد های روز دنیا می باشد لذا این مرکز با بهره گیری از مشاوره اساتید برتر خود در رفع نیازهای مختلف تعریف شده از طرف صاحبان مشاغل و کسب و کار ها رسالت اجتماعی خود را اجراء می نماید.

برای مشاوره و ثبت نام همین حالا تماس بگیرید