موسسه آموزش عالی آزاد جهان دانش مبین

حرفتو به کرسی بنشون

حرفتو به کرسی بنشون

فروش بر مبنای ارتباط شکل می‌گیرد
 هر فعالیتی که با مشتری سر و کار دارد بر مبنای ارتباط قرار دارد. تنها با داشتن ارتباط است که می‌توانید اعتماد مشتری را بدست آورید یا او را متقاعد کنید که قصد دارید کالای مفیدی را به او عرضه کنید. هر چه مهارت‌های ارتباطی شما با مشتری یا سرمایه‌گذاران کسب‌وکارتان بهتر باشد، فروش بیشتری را تجربه خواهید کرد و این مهم میسر نخواهد شد مگر اینکه از اهمیت فن‌بیان در فروش غافل نشوید و سعی کنید مهارت‌های مرتبط با آن را یاد بگیرید و در دستور کارتان قرار دهید.

(( بدون یادگیری مهارت‌های فن بیان از رقابت حذف شد ))

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات زیر مراجعه کنید

  پیچ اصلی موسسه

دوره اصول و فنون مذاکره و فن بیان