موسسه آموزش عالی آزاد جهان دانش مبین

قراردادهایی بنویسید که از منافع شما محافظت کند!

قراردادهایی بنویسید که از منافع شما محافظت کند!

" همایش مدیریت قراردادها "

 آیا می‌خواهید قراردادنویسی حرفه‌ای را یاد بگیرید؟
 آیا می‌خواهید از خطرات بی اطلاع بودن قراردادنویسی در امان بمانید؟
 آیا می‌خواهید قراردادهایی بنویسید که از منافع شما محافظت کند؟

✔️ اگر پاسخ شما به هر یک از این سوالات مثبت است، حتماً در همایش مدیریت قراردادها شرکت کنید.

 در این همایش، شما با اصول قراردادنویسی، مذاکرات اولیه ، تحلیل ذی نفعان، انالیز ریسک قراردادها و نکات مهم قراردادنویسی، و روش‌های جلوگیری از مشکلات قراردادی آشنا خواهید شد.

این همایش توسط استاد مجرب و با سابقه :
جناب آقای حسام الدین رنجبر
روز سه شنبه ۲۶ دی ماه 

در سالن همایش موسسه ی جهان دانش برگزار می‌شود .

جهت ثبت نام عدد ۵۲ را به سر شماره ی ۹۰۰۰۶۴۲۸ ارسال نمایید.