موسسه آموزش عالی آزاد جهان دانش مبین

استراتژی های رهبری در زندگی و سازمان

  • روز پنجشنبه در تاریخ 10 آذر ماه
  • ساعت 17 الی 20
  • استاد: دکتر مائده آذربایجانی
  • جهت مشاوره و ثبت نام با شماره 09138197800 تماس حاصل فرمایید