موسسه آموزش عالی آزاد جهان دانش مبین

با ما جهانی شوید       

با ما جهانی شوید       

با ما جهانی شوید       
فواید مشاوره برای سازمانها

فواید مشاوره برای سازمانها

 دردنیای امروز شاهد تغییرات بسیاری در عرصه های گوناگون زندگی هستیم مدیران وکارکنان سازمانها نیز بخاطر حفظ بقای سازمان و فعالیت خود باید دانش خودرا بااین تحولات همگام سازند. بهره گیری به موقع از دانش روز وتجربه و اطلاعات مشاورین تاثیربسزایی در بیشبرد اهداف سازمان خواهد داشت و گسترش فرهنگ صنعتی، کاهش هزینه، توسعه برندها، ایجادنواوری وخلاقیت در راهکارهای اجرایی ازین طریق امکان بذیراست واز انجا که مشاوره و آموزش دو جز جدانشدنی می باشد وتعامل پرسنل مجموعه از مدیران تا کارکنان دیگر سازمان با متد روز دنیا خود شامل چندین مرحله آموزشیت پس بیشنهاد ما به تمامی مجموعه ها این است که در پروژه های اجرایی خود تمامی مراحل را تحت نظر مشاورین متخصص انجام دهند چراکه مشاورین ما علاوه برتحصیلات عالیه، در زمینه های گوناگون اقتصادی نیزفعالیت دارند وشرایط راکاملا درک کرده وحتی در صورت استفاده از اطلاعات در پروژه های مربوطه حقوق مشاوره گیرنده بطور کامل رعایت خواهد شد .

مرکز مشاوره کسب و کار جهان دانش مبین

1-  عارضه‌یابی سازمان و ارائه راهکارهای بهبود

2 - تدوین مدل فرایندهای کسب و کار(BPM) و تهیه زنجیره ارزش سازمان

3 - مدیریت منابع انسانی

4 -  ساختار و طراحی سازمان

5 – کانون‌‍‌ ارزیابی و توسعه مدیران

6 - طراحی نظام مدیریت عملکرد

7 - مدیریت مالی 

8 - مشاوره شرکتهای متقاضی ورود به بازار سرمایه(بورس )                                    

9 - مدیریت بازاریابی و فروش

10- تهیه گزارش پایداری سازمانی بر اساس استاندارد GRI: 2021 

11 - مدیریت دارایی‌های فیزیکی

12 - مدیریت پروژه

13- استانداردهای مديريت

 

 1-عارضه‌یابی سازمان و ارائه راهکارهای بهبود


عارضه‌يابي نوعي ارزيابي و مميزي سازمان با يك متدولوژي منسجم و مدون است كه موقعيت حاضر سازمان را با در نظر گرفتن كليه جوانب و عوامل داخلي و بيروني، روشن و شفاف مي‌سازد و علل موقعیت فعلی سازمان را  بيان مي‌كند. مطالعات عارضه‌يابي داراي چرخه‌اي است كه بايستي در دوره های مختلف زماني، عملكرد سازمان را اندازه‌گيري نموده و از اين طريق عوامل و موانع حركت سالم و پيشرفت سازمان مشخص گردد و زمينه‌هاي بهبود تعريف و راهكارهاي لازم ارائه شود. 
تعريف فوق نشان مي‌دهد عارضه‌يابي تنها به سازمان‌هايي كه داراي مشكل و يا رو به ورشكستگي هستند اختصاص ندارد بلكه سيستمهاي جديد از جمله مديريت ناب نيز نشان مي‌دهد سازمانها براي طي مراحل مختلف تعالي و تعيين موقعيت و نتايج عملكردي خود مي‌توانند از مطالعات عارضه‌يابي بعنوان اهرم شناخت در هر سطح و مرحله استفاده نمايند. 
بطور كلي مطالعات عارضه‌يابي كليه سازمانهاي توليدي، خدماتي/ نوپا و با سابقه/ كوچك و بزرگ و ... را تحت پوشش خود قرار داده و نتايج قابل ملاحظه‌اي را در اختيار سازمان علي‌الخصوص تيم مديريتي آن جهت تصميم‌گيريهاي آينده و بهبود سازمان قرار مي‌دهد.
نحوه ارائه خدمات
به منظور اجراي موفقيت‌آميز پروژه عارضه‌يابي اين مشاور پس از بررسي و شناخت كلي از سازمان و طراحي مدل متناسب با شرايط سازمان مربوطه، مراحل و رئوس فعاليتهاي زير را در قالب متدولوژي مشخص به ترتيب اولويت اجرا مي‌نمايد: 

 •   معرفي پروژه و همراه ‌سازي سازمان
 •   تعيين اعضاء كار گروه‌هاي تخصصي (از سطوح مختلف سازماني)
 •   برگزاري دوره آموزشي براي اعضاء كار گروه‌ها
 •   بررسي و شناسايي وضعيت موجود با استفاده از روشهاي جمع‌آوري اطلاعات
 •   تحليل نتايج شناخت وضعيت موجود و صحه‌گذاري توسط اعضاء كارگروه‌ها
 •   شناسايي و ارزيابي نقاط قوت و ضعف داخلی و خارجی سازمان
 •   شناسايي عارضه‌ها و علل آنها، اولويت‌بندي عارضه‌ها و صحه گذاري آنها توسط اعضاء كارگروه‌ها
 •   شناسايي راهكارها، اولويت‌بندي راهكارها و صحه‌گذاري راهكارها توسط اعضاء كارگروه‌ها
 •   دستاوردهای حاصل از اجرای طرح
 •   شناخت سيستماتيك و جامع از فعاليت‌ها و نتايج عملكردهاي سازمان
 •   مشخص شدن عارضه‌ها و علل بوجود آورنده آنها تا سطح علل ريشه‌اي
 •   تعيين مسير، مبدأ و علل عارضه‌ها و سهم هر يك از علت‌ها در ايجاد عارضه‌ها
 •   تعيين اولويت و امتياز هر عارضه
 •   شناسايي راهكارهاي جزيي و كلي جهت رفع و يا تعديل عارضه‌ها و علل آنها
 •   شناسايي عوامل اثرگذار دروني و بيروني سازمان
 •   ايجاد بهبودهاي جهشي و يا تدريجي در طي چرخه‌هاي عارضه يابي و بهبود

 

2-    تدوین مدل فرایندهای کسب و کار(BPM) و تهیه زنجیره ارزش سازمان


 ادوارد دمینگ یکی از مشهورترین دانشمندان کیفیت می گوید 85 درصد مشکلات سازمان نتیجه فرآیندها، ساختار و مکانیزم های کنترل است و تنها 15 درصد نتیجه عملکرد کارکنان است لذا یکی از ویژگی های سازمان‎های متعالی برخوردار بودن از یک معماری سازمان اثربخش است که در آن فرآیندهای کسب و کار سازمان همسو با استراتژی های آن طراحی شده باشد.
مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM رویکرد ساختاریافته‎ای برای طراحی، اجراء، مستندسازی، اندازه‎گیری، پایش و کنترل فرآیندهای کسب و کار مکانیزه و غیر مکانیزه برای نیل به نتایج هدف گذاری شده و پایداری است که با اهداف استراتژیک سازمان همسو شده‌اند. به کارگیری ساز و کار نظام مدیریت فرآیندی شامل طراحی و مستندسازی فرآیندها و بهبود آنها تنها ابزاری است که به اثربخشی و کارایی فرآیندها کمک شایانی می کند.
 تجربه نشان می دهد، علت اینکه اغلب سازمان‎هایی که پروژه های BPM در آنها موفق نیست این است که فرآیندهای موجود اولاً از استراتژی های کسب و کار شرکت پشتیبانی نمی‌کنند یا اینکه ارتباط آن با سیستم‎های مکانیزه و یا شرح وظایف و مسئولیت‎های کارکنان ضعیف است. به عبارت دیگر یک پروژه BPM باید در سه سطح سازمان(ارشد, میانی و اجرائی)، فرآیندهای بین بخشی و نرم افزارهای کاربردی و سیستم‎های مکانیزه همسو باشد.


 نحوه ارائه خدمات
فرآیند انجام پروژه بر اساس مراحل گام به گام زیر، انجام خواهد شد:

 • •    میزان سطح آمادگی سازمان برای استقرار نظام مدیریت فرآیندی ارزیابی شده و بر اساس آن برنامه زمان‏بندی تهیه و ارائه خواهد شد.
 • •    فرایندهای موجود در شرکت مادرتخصصی و شرکت‏های زیر مجموعه منتخب، شناسایی و با استفاده از استاندارد BPMN  مدل‏سازی شده و وضعیت موجود آن‏ها مستندسازی می‏شود.
 • •    با استفاده از چارچوب‌های متداول نظام مدیریت فرآیندی از قبیل APQC  فرآیندها در وضعیت مطلوب طراحی و فهرست آن‏ها تا چهار سطح تعیین می‌شود.
 • •    شناسنامه فرآیندهای شرکت مادرتخصصی و شرکت‏های زیرمجموعه منتخب مبتنی بر روش SIPOC شناسایی شده و شاخص‏های اثربخشی و کارایی آن‏ها تدوین می‏شود.
 • •    نمودار گردش عملیات در وضعیت مطلوب برای فرآیندهای اصلی شرکت مادر تخصصی و شرکت‏های زیرمجموعه منتخب ترسیم خواهد شد.
 • •    تغییرات مورد نیاز سیستم مکانیزه و نرم‏افزارهای کاربردی موجود برای فرآیندهای اصلی شرکت مادر تخصصی و شرکت‏های زیرمجموعه منتخب شناسایی و در قالب فرمت مشخص به کارفرما اعلام خواهد شد. بدیهی است که کم و کیف این نیازمندی‏ها پس از طراحی فرآیندها در وضعیت مطلوب مشخص خواهد شد.

روندي كلي كه پروژه از مرحله ابتدایی تا مرحله ‌انتهايي به شرح زير است:

 مرحله اول: طرح ریزی پروژه

 • •    گام اول: تهيه برنامه زمان‌بندي پروژه
 • •    گام دوم: سازماندهی تیم‌های تخصصی پروژه
 • •    گام سوم: تحلیل ذی‏نفعان پروژه
 • •    گام چهارم: برگزاری جلسه افتتاحیه

  مرحله دوم: آموزش

 • •    گام اول: برگزاری دوره آموزشی BPM برای مدیران و کارشناسان شرکت

  مرحله سوم: شناخت وضعیت موجود

 • •    گام اول: تهیه نقشه سیستم شرکت مادر تخصصی و شرکت‎
 • •    گام دوم: شناسایی وترسیم زنجیره ارزش 
 • •    گام سوم: شناسایی و مدل‏سازی فرآیندهای اصلی شرکت در وضعیت موجود با استفاده از BPMN
 • •    گام چهارم: شناسایی اتلاف‏ها، دوباره‏کاری‏های فرآیندهای وضع موجود در فرآیندهای اصلی شرکت

  مرحله چهارم: طراحی فرآیندها در وضعیت مطلوب

 • •    گام اول: تهیه نقشه فرآیندهای مطلوب درسطح شرکت 
 • •    گام دوم: تهیه فهرست فرآیندهای اصلی شرکت تا 4 لایه برای شرکت 
 • •    گام سوم: مستندسازی فرآیندهای شرکت در قالب شناسنامه(SIPOC)  درسطح لایه سوم برای فرآیندهای اصلی 
 • •    گام چهارم: تدوین شاخص‌های اثربخشی وکارایی فرآیندهای اصلی شرکت 
 • •    گام پنجم: ترسیم فرایند نهائی براساس استانداردBPMN  در نرم‌افزار مربوطه 
 • •    گام ششم: ترسیم ماتریس ارتباطات فرآیندهای اصلی شرکت 

  مرحله پنجم : پیش‏بینی تغییرات در نرم‏افزارهای کاربردی و ساختار سازمانی در وضعیت مطلوب فرآیندها

 • •    گام اول: پیش‏بینی تغییرات و الزامات نرم‏افزارهای کاربردی و مکانیزه مربوط به فرآیندهای اصلی در شرکت 
 • •    گام دوم: ارائه پیشنهاد تغییرات ساختارسازمانی متناسب با فرآیندهای اصلی در شرکت 
 • •    گام سوم: آماده‌سازی مالکان فرآیندها برای اجرای فرآیندهای اصلی برای شرکت 
 • •    گام چهارم: نظارت براجرای فرآیندها از سوی مالکان فرآیندها ازطریق چک‏لیست ممیزی فرآیندهای اصلی و ارائه گزارش(تحلیل شکاف)
 • •    گام پنجم: تحلیل نتایج شاخص‌های پایش شده مربوط به فرآیندهای اصلی شرکت 
 • •    گام ششم: مشخص کردن فهرست اقدامات برای انطباق سیستم‏های مرتبط با فرایندهای اصلی شرکت 
 • •    گام هفتم: آموزش و توانمندسازی مالکان فرآیندها وارکان مدیریت فرآیندی در سازمان در زمینه بهبود و آنالیز فرایندهای شرکت  

 

3-مدیریت منابع انسانی


" معضلات حوزه‌ی منابع انسانی علت‌العلل همه‌ی ناکارآمدی‌‌‌های کسب‌وکارها است"
بسیاری از مدیران از مشکلات جذب نیروی متناسب با نیاز سازمان‌شان گله‌مندند، یا از ناکارآمدی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی، نظیر سیستم جبران خدمات، و یا مدیریت عملکرد، ناراضی‌اند، و اساساً شناخت توان‌مندی‌‌‌ها و ضعف‌های افراد را دشوار می‌یابند. آنان باور دارند که اگر بتوانند این مسائل را حل کنند و افرادی با توان و انگیزه‌ی بالا در اختیار داشته باشند، حل‌کردن مشکلات عملیاتی و اجرایی کسب‌وکارشان چندان دشوار نخواهد بود. به بیان بهتر، مدیران ارشد سازمان‌‌‌ها اغلب می‌‌‌دانند که راه عبور از بحران‌‌‌ها و حل مسائل کسب‌وکارشان چیست، اما به‌دلیل ناکارآمدی همکاران‌شان نمی‌‌‌توانند این راهکارها را اجرایی کنند.
اگر شما هم مدیری هستید که با چنین مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنید، مشاوران ما می‌توانند متناسب‌‌‌ترین و کارسازترین راهکارهای عملیاتی را برای حل مسائل شما تدارک ببینند.
 ما چگونه شما را راهنمایی می‌کنیم؟
ما در ارائه‌ی مشاوره‌ی منابع انسانی کمک می‌کنیم تا شما ابتدا به شناخت درست‌تری از مشکلات خود و علل آن‌ها برسید. در این راه، چندین طرز برخورد با مسائل داریم و متناسب با آن‌ها، راه‌کارهای متنوعی ارائه می‌دهیم:
مسئله‌ی نوع اول. شاید می‌دانید مسئله و عارضه و آسیبی وجود دارد، ولی علت اصلی آن را نمی‌دانید؛ چه‌بسا راه درمان را نیز نمی‌دانید و یا به صحت راه‌کارهایی که در کتاب‌ها و مقالات و تجربه‌‌های خود می‌شناسید اطمینان ندارید؛ یا اصلاً می‌دانید مسئله‌‌تان تقویت مجموعه و ایجاد توان بیش‌تر در آن است، ولی نمی‌دانید از کجا و چگونه باید شروع کنید؛ و چگونه باید بسترسازی، فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی کنید. ما در هر یک از این وضعیت‌ها می‌توانیم بهترین راه‌کارها را ارائه کنیم و دغدغه‌تان را به‌نحوی شایسته برطرف و مدیریت کنیم.
مسئله‌ی نوع دوم. شاید شما سازمانی نوپا هستید و هنوز نظامات، استانداردها و فرآیندهای خود را بنا ننهاده‌اید؛ یا سازمانی هستید که طی دوران رشد به مسئله‌ی سیستم‌سازی و تثبیت سازمان خود فکر نکرده‌اید و یا نتوانسته‌اید اقدامی مؤثر برای آن انجام دهید؛ یا سازمانی بوروکراتیک هستید که نظامات تعریف‌شده‌ی آن‌ یک‌پارچگی و هم‌آهنگی ندارند؛ ای‌بسا فرآیندهایی گسسته و جزیره‌ای دارید که حتی از جهاتی در تعارض و تنافر با یک‌دیگرند و زمینه‌ساز تضعیف سازمان شده‌اند. در هر یک از این حالات، ما با طراحی و ایجاد نظامات استاندارد و اختصاصی برای شما (با ایجاد رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، و زیرساخت‌های فرآیندی و سیستمی) کمک می‌کنیم تا سازمانی بلوغ‌یافته ایجاد کنید.
مسئله‌ی نوع سوم. سازمان از طریق افراد (مدیران و کارکنان) هدایت می‌شود و فعالیت می‌کند، به‌خصوص اگر سازمان شما انسان‌منبع، دانش‌بنیان و نوپا باشد ــ که چون سیستم شکل نگرفته است، فرد نقش بسیار تأثیرگذاری دارد. ما از طریق توان‌مندسازی افراد، جذب استعدادها، و پرورش نسل آینده‌ی سازمان و جانشینان آتی، به تقویت و انسجام سازمانی شما و استمرار حیات و بقای سازمان‌تان کمک می‌کنیم.


خدمات و محصولات ما در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی 

 •     آسیب‌شناسی منابع انسانی
 •     تدوین استراتژی منابع انسانی
 •     ممیزی و توسعه‌ی فرهنگ سازمانی
 •     نظامها و فرآیندهای مدیریت منابع انسانی
 •     راه‎اندازی دپارتمان مدیریت منابع انسانی
 •     طراحی و استقرار سیستم‌های مدیریت منابع انسانی:
 •     جذب و استخدام
 •     مدیریت عملکرد و پاداش
 •     تجزیه‌ و تحلیل شغل
 •     جبران خدمات (حقوق و دستمزد و مزایا)
 •     آموزش و توسعه‌ی کارکنان (نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرا)
 •     ارتقا، جانشین‌پروری و کارراهه‌ی شغلی
 •     ارزیابی، آموزش و توسعه ی افراد
 •     طراحی و برگزاری کانون‌های ارزیابی جذب و استخدام
 •     طراحی و برگزاری کانون‌های ارزیابی توسعه‌ی افراد
 •     طراحی و اجرای برنامه‌های پرورش مدیران و رهبران
 •     طراحی و اجرای برنامه‌های مدیریت استعدادهای سازمانی و جانشین‌پروری
 •     ارائه‌ی خدمات کوچینگ و منتورینگ به مدیران ارشد


4-    ساختار و طراحی سازمان


ما علت قطعی انقراض دایناسورها را نمی‌دانیم، ولی مطمئن‌ایم که فقدان سازگاری از دلایل اصلی محو شدن این موجودات از صحنه هستی بوده است. لازمه‌ی بقا و تکامل در حوزه‌ی مدیریت کسب‌وکار و اداره‌ی سازمان‌ها نیز انطباق‌یافتن و انعطاف‌پذیری و «سازمان‌دهی» درست است.
سازمان‌دهی درست یعنی هم‌راستایی با و پاسخ‌گویی به تحولات بیرونی، یکپارچگی تیم‌های مدیریتی، هم‌آهنگی واحدها و مجموعه‌های کاری و قسمت‌ها، وحدت عمل صف و ستاد، روابط مؤثر شرکت با نمایندگی‌ها و شبکه، تعاملات ارزش‌آفرین شرکتِ مادر با شرکت‌های زیرمجموعه، نظارت عالیه بر زیرواحدها و ….
سازمان‌دهی درست به ایجاد مجموعه‌ای می‌انجامد که دارای انسجام و یکپارچگی، سرعت تصمیم‌گیری وعمل، هم‌افزایی تیم‌های مدیریتی، هم‌سویی کسب‌وکارهای مختلف، و هم‌آهنگی واحدها و گروه‌ها و زیرمجموعه‌های مختلف (داخلی، گروه هولدینگ، همکاران پیوسته، وابسته و شبکه‌ی بیرونی) است؛ و نتیجه‌ی آن تحقق استراتژی‌ها، رشد و توسعه، تولید ثروت و ارزش برای مشتریان و جامعه و دیگر ذی‌نفعان خواهد بود.
اما سازمان دهی نادرست کسب‌وکار موجب می‌شود مدیران از کارکنان گله داشته باشند که سرعت عمل ندارند و اهداف و نتایج را محقق نمی‌کنند، همکاران نیز از تعارض بین واحدها، تناقض در مسئولیت‌ها، کندی فرآیند تصمیم‌گیری، دوباره‌کاری‌ها و بیهوده‌کاری‌ها شکایت کنند و سرپرستان هم از نداشتن اختیار متناسب با مسئولیت‌های واگذارشده و از تداخل و هم‌پوشانی وظایف خود با سایر واحدها گله‌مند باشند.
بسی خطرناک‌تر، امروزه بیماری «خودایمنی» در برخی شرکت‌ها شیوع می‌یابد؛ مشابه بدن ــ که دستگاه عصبی و ایمنی به سلول‌ها وبافت‌ها و اندام‌های خود حمله می‌کند ــ ستاد و برخی مدیران و گروه‌های کاری نیز با سایر واحدها و همکاران خود دشمنی می‌کنند. یعنی به‌جای هم‌افزایی و همکاری و هم‌سویی، اجزای مجموعه به خود و دیگری آسیب می‌رسانند.

ما چگونه شما را راهنمایی می‌کنیم؟ 
در ارائه‌ی خدمات، به‌صورت راهکارهایی جامع یا به‌صورت خدمتی مستقل، مرکز مشاوره کسب و کار جهان در هر سه مرحله‌ی طراحی، آموزش و هدایت و همکاری در اجرا و استقرار و یا ترکیبی از این مراحل، در کنار شما خواهد بود. ما با ابزارهای متنوعی چون جلسات گروه‌های کانونی و هم‌فکری، مربی‌گری (Coaching)، مطالعات تطبیقی و به‌گزینی، به طراحی و استقرار راهکارهایی اثربخش می‌پردازیم.
اگر در سازمان خود چنین عارضه‌هایی را مشاهده می‌کنید، ما با ارائه‌ی راهکارهایی مؤثر برای حل این مسائل در کنار شما خواهیم بود.
مشاوران ما متناسب با زمان رشد شرکت‌‌های نوپا و نوآفرین نیز در حوزه‌ی طراحی سازمان و ساختارهای سازمانی خدمات تخصصی ارائه می‌دهند.
سازمان‌دهی با نظم طبیعی و تعریف طبیعی‌ترین روش انجام کار؛ این رویکرد ما به طراحی سازمان و ساختار سازمانی است. مبتنی بر آن، حوزه‌های کسب‌وکار و هم‌چنین مدل‌های چابک‌سازی کلان و مدل‌های کسب‌وکار متمایز را تعریف می‌کنیم، به طراحی و بازنگری در ساختار سازمانی می‌پردازیم، و واحدها و تقسیم‌بندی‌های مؤثر را تعیین می‌کنیم.
طراحی سازمان مانند جریانی است که، از یک طرف از جهت‌گیری اساسی و استراتژی‌ها سرچشمه می‌گیرد و از طرف دیگر در قالب تشکیلات و شرح وظایف، به تعیین شیوه‌ی انجام کارها، تعریف پُست‌ها و وظایف افراد سرریز می‌شود. نقش ما در این میانه، تعریف زنجیره‌ی ارزش‌آفرینی، شناسایی توان‌مندی‌ها و ضعف‌های متناظر با مسائل و عارضه‌های ساختار و نیز متناظر با نظم یا بی‌نظمی موجود، و تعیین چگونگی سازمان‌دهی مجدد و مناسب است.
مبانی فکری و نگرش ما در حوزه‌ی طراحی سازمان و ساختاردهی از این قرارند: 
­    رویکرد ما مشارکت فعال و استفاده از دانش انباشته و تجربه نزد تیم مدیران و کارشناسان کلیدی کارفرما است، تا هم‌سویی و نظم فکری مشترک مورد نیاز برای تعریف و استقرار ساختار متمایز و متناسب با ذات و ماهیت کسب‌وکار فراهم شود.
­    تکیه بر ماهیت و ذات کسب‌وکار کارفرما و انعکاس آن در نوع تولید ارزش و ثروت
­    معماری منابع و توان‌مندی‌ها مبتنی بر ماهیت و ذات کسب‌وکار و در محیط اقتصاد و تجارت ایران؛
­    شکل‌دهی و طراحی نظام‌ها، روش‌ها و فرآیندها برای خلق ارزش خاص برای مشتری؛
­    تعریف نقش، مسئولیت و وظایف واحدها، مجریان و سرمایه‌های انسانی متناسب با خلق ثروت و ارزش؛
­    تعریف چگونگی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان و متناسب‌‌سازی سبک‌های مدیریتی و فرهنگ سازمانی.
خدمت طراحی سازمانی یک راهکار منسجم و چندمنظوره است و ابعاد مختلفی از یک سازمان را تعریف یا بازتعریف می‌کند، و از جهات مختلف و ابعاد گوناگون موجودیت سازمان را شکل می‌دهد.

خدمات و محصولات ما در حوزه‌ی طراحی سازمان و ساختار سازمان‌دهی:

 •     عارضه‌یابی سازمانی در حوزه‌ی ساختار.
 •     طراحی و بازنگری ساختار سازمانی
 •     طراحی زنجیره‌ی ارزش و فرآیندهای کلان سازمانی
 •     چابک‌سازی سازمانی
 • ­    طراحی مدل کسب‌وکار
 • ­    سازمان مبتنی بر شبکه، کار تیمی (Team-based organization) و یادگیری و نوآوری.
 • ­    کوچک‌سازی (Downsizing) و مجازی‌سازی (Virtualization ، برون‌سپاری (Outsourcing)
 • ­    طراحی سازمان‌های چند کسب‌وکاری (هولدینگ، گروه شرکت‌ها)
 • ­    طراحی ساختار شرکت‌های زیرمجموعه / شرکت‌های گروه
 • ­    طراحی نظام ارتباطی و راهبری (ارزش‌آفرینی و حکم‌رانی شرکتی)

 

5-    کانون‌‍‌ها و مراکز ارزیابی و توسعه مدیران 


شایسته‌گزینی، مدیریت استعداد، جانشین‌پروری و توسعه‌ی فردی، مفاهیمی که رواج بسیار یافته‌اند ولی تحقق‌شان دشوار است و نیازمند شناختی درست و واقع‌بینانه از وضعیت موجودِ نیروهای سازمان است.
چگونه می‌توان به چنین شناختی دست یافت؟ اگر لازم باشد ویژگی‌های افراد و گروه‌های فعال در سازمان را بررسی و ارزیابی کنیم، چه‌طور این کار را پیش ببریم که جنبه‌ی بازپرسی و انتقاد به ‌خود نگیرد؟ یا سبب نشود که هراس از تعدیل به جانِ نیروهای سازمان بیفتد؟ و یا از آن طرف، ارزیابی‌ها به‌ورطه‌ی چند آزمون سطحی روان‌شناسی و شخصیت‌شناسی وارد نشوند؟
پاسخ  " کانون ارزیابی و توسعه " است. در این کانون‌ها از شبیه‌سازی‌های رفتاری برای شناخت ویژگی‌های بالفعل و توان‌مندی‌های بالقوه فردی استفاده می‌شود، به این ترتیب که داوطلبان هم به‌صورت فردی و هم در جمع و به‌منزله‌ی عضو یک گروه مورد مشاهده قرار می‌گیرند و مصادیق بارز رفتاریِ آن‌ها در حوزه‌ی عمومی، تخصصی و شغلی‌شان با نمونه‌ی شاخص و برتر مقایسه می‌شود. شناخت ظرفیت‌های فردی و «پذیرش» قوت‌ها و ویژگی‌های بهبودپذیر گام مقدماتی بلندی است. این شناخت در مرحله‌ی "ارزیابی" صورت می‌گیرد و متناسب با آن، می‌توان بهینه‌ترین برنامه‌ها و آموزش‌ها را با احتمال بالای موفقیت همراه کرد. این توان‌مندسازی در مرحله‌ی «توسعه» با انواع ابزارهای یادگیری محقق می‌شود.


اجرای کانون به زبان ساده
کانون ارزیابی یک دوره‌ی کوتاه آزمایشگاهی است، برنامه‌ای است یک تا سه‌روزه، که طی آن گروه‌هایی ۴، 6، ۸ یا 10 نفره از داوطلبان (مدیران، کارکنان، ثبت‌نام‌شدگان استخدام و یا متقاضیان تأیید صلاحیت) تشکیل می‌شود. افراد و این گروه‌ها در معرض شیوه‌ها و ابزارهای گوناگون ارزیابی قرار می‌گیرند. بر مبنای عملکرد فرد در بخش‌های مختلف این برنامه، گزارشی در مورد شایستگی‌ها، توان‌مندی‌ها، ویژگی‌های روان‌شناختی و الزامات عملکرد موفق تدوین می‌شود.
ویژگی‌های کلیدی کانون ارزیابی
از ویژگی‌‌های کانون ارزیابی استفاده از تمرین‌های شبیه‌سازی‌ است که افراد با مسائل واقعی مواجه شوند. لازم است تیمی از ارزیابان حرفه‌ای، در موقعیت‌های مختلف و با روش‌های متنوع، عملکرد هر فرد را بررسی کنند تا سوگیری‌ها‌ و خطاهای ارزیابی به کم‌ترین حد برسد. بهره‌گیری از ابزارهای متنوعِ تحلیلی و تکنیک‌های پیشرفته و تازه‌توسعه‌ یافته‌ای که متناسب با شرایط فرهنگی و بومی‌ کشور باشند به ارزیابی دقیق‌تر کمک می‌کند و اعتبار روش، بالا می‌رود. آن‌چه اهمیت دارد استفاده از این ابزار برای توسعه، توان‌مندسازی و استعدادیابی است.


مزیت‌های کانون ارزیابی

1.    ابزاری است که به خودشناسی افراد کمک می‌کند

2.    افراد با دیدگاه‌های متفاوت و چندجانبه از رفتارها و قابلیت‌ها آشنا می‌شوند

3.    فرصت کم‌نظیری برای بروز قابلیت‌های بالقوه و پنهان افراد است که شناسایی‌شان در محیط‌های کاری و بدون مشاهده‌گری ممکن نیست

4.    گزارش بازخورد مدرکی است قابل استناد برای معرفی توان‌مندی‌های فرد به دیگران

5.    روزهای کانون خود تجربه‌ای مفید برای توان‌مندسازی است

6.    به‌کمک نتایج کانون و گزارش‌های بازخورد، برنامه‎های آموزشی و پرورشی و توسعه‌ای به‌صورت فردی تهیه می‌شود و امکان هدایت و پرورش فرد را فراهم می‌کند

7.    برنامه‌ی توسعه‌ی فردی، که با تعامل مشترک با فرد (و بسته‌به شرایط، با مدیر) فراهم می‌شود، کارراهه‌ی شغلی مناسبی است

 

ما چگونه شما را راهنمایی می‌کنیم (فرآیند کانون)
نخستین گام: طراحی برنامه‎ی کانون ارزیابی
1.    تعریف و مدل‌سازی رفتارها و شایستگی‌هایی که برای موفقیت افراد در حرفه و شغل و در برآوردنِ آرزوهاشان مهم و کلیدی است
2.    طراحی تمرین‎های مختلف مناسب شایستگی‌های موردنظر که افراد، به‌صورت گروهی یا فردی، در آن‌ها حضور می‌یابند
دومین گام: اجرای کانون ارزیابی
1.    بررسی رفتار هرکدام از افراد در هر یک از تمرین‌ها، زیر نظر چند ارزیاب حرفه‌ای؛
2.    تبادل اطلاعات و گفت‌وگوهای ارزیابان و برآیند مجموعه‌ی مشاهدات ارزیابان از عملکرد ایشان و شناخت نهایی.
سومین گام: ارائه‌ی نتیجه‌ی کانون ارزیابی
1.    ارائه‌ی گواهی‌نامه‌ی اعتباربخشی شایستگی‎های فردی و مدیریتی
2.    ارائه‌ی گزارش بازخورد فردی؛ شامل توصیف، نتیجه‌ی آزمون‌ها، تحلیل‌ها از ویژگی‎های فرد و توصیه‎های توسعه و ارتقای هر شایستگی
3.    ارائه‌ی گزارش‌های کلی و عمومی برای سازمان و مدیر متقاضی
" گزارش‌ بازخورد فردی کاملاً محرمانه‌ است و صرفاً برای اشخاص مربوطه ارسال خواهد شد.
چهارمین گام: برنامه‌ی توسعه‌ی فردی و آکادمی‌های توسعه‌ی حرفه‌ای
1.    ارائه‌ی برنامه‌ی توسعه‌ی فردی
2.    تعریف برنامه‌‌های توسعه‌ایِ هم‌آهنگ، متناسب با شرایط فرد و شایستگی موردنظر از جمله: شبیه‌سازی، ایفای نقش و یادگیری تعاملی.

6-    طراحی نظام مدیریت عملکرد


لابد خودتان تجربه کرده‌اید که هروقت هدف سنجیده‌ای داشته‌اید و مسیر دست‌یابی به آن نیز برای‌تان روشن بوده، با سهولت بیش‌تری آن را محقق کرده‌اید و بی‌شک این توصیه‌ی روان‌شناسانه را نیز شنیده‌اید که روزهایی که عملکرد و پیشرفت خوبی در برنامه‌هاتان و اجرای کارهاتان دارید، به خود پاداش دهید و به ‌طریقی از تلاش و موفقیت خود قدردانی کنید و در زمان‌های رخوت و درجا زدن نیز کمی خود را گوشمالی دهید. زمانی که به ‌موقع از عملکرد خود آگاه شده و بازخورد مناسب گرفته‌اید، با انگیزه و همراهی بیش‌تر آن کار را به اتمام ‌‌رسانده‌اید. همه‌ی این‌ها بر پایه‌ی برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری قابل حصول است.
از همین روست که طراحی و اجرای نظام مدیریت عملکرد به یک ضرورت تبدیل شده است، چون نقش نیروی ‌انسانی در نیل به اهداف هر سازمان اهمیت به‌سزایی دارد. استقرار مدیریت صحیح در هر سازمان مستلزم ایجاد زمینه‌ی مناسب برای استفاده‌ی مطلوب و بهینه از منابع موجود آن است و این امر ممکن نیست مگر آن‌که محیطی سازنده و پویا برای گسترش فرهنگ کار ایجاد شود و برای استفاده‌ی مطلوب و بهینه از منابع‌ انسانی نیز ارزیابی دقیق و منطقی از کارکنان صورت بپذیرد.
نظام مدیریت عملکرد چیست؟
طی فرآیند مدیریت عملکرد، مدیران و سرپرستان عملیاتی سازمان‌ها عملکرد واحد و کارکنان تحت سرپرستی خویش را هدایت و بر آن نظارت می‌کنند. این فرآیند از هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی شروع می‌شود، از طریق آموزش و توسعه استقرار می‌یابد و با مربی‌گری هدایت می‌شود. در ادامه نیز، به نظارت و ارزیابی، اصلاح و بازخورد و پاداش عملکرد و ثبت نتایج می‌انجامد.
اگر اجرای این نظام به یک تجربه‌ی‌ برنده‌ـ ‌برنده برای مدیران و کارکنان تبدیل شود، فرصت مهمی برای شناسایی نیازها، سازمان‌دهی فعالیت‌ها، هدایت مستمر، تقویت ارتباطات و افزایش انگیزه فراهم می‌کند. از دیدگاه سازمانی، کاربرد نظام مدیریت عملکرد ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان هیچ سازمان موفقی را بدون نظام مدیریت عملکرد تصور کرد.


تأثیر بر کسب ‌و‌کار بنگاه
هرگاه نظام مدیریت عملکرد به‌طور صحیح و مستمر اجرا شود، از طریق آن می‌توان به اهداف زیر دست یافت:

 •     بازنگری در اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌های سازمان
 •     هم‌سویی اقدامات واحدها
 •     تحقق یادگیری سازمانی و ارتقای دانش نظری و عملی همکاران
 •     شناسایی قوت‌ها و زمینه‌های بهبودپذیرِ کارکنان
 •     شناسایی قابلیت‌های رشد و ارتقای کارکنان
 •     توسعه و به‌سازی کارکنان
 •     ارتقای کارایی و اثربخشی واحدها و افزایش بهره‌وری سازمان
 •     جبران عادلانه‌ی خدمت کارکنان

با اجرای نظام مدیریت عملکرد کارفرما قادر خواهد بود تا به‌وسیله اطلاعات کمّی و قیاس‌پذیر و با استفاده از ضوابط و معیارهای مشخص، هم (۱) به ارزیابی دقیق واحدها و افراد بپردازد و به توانایی‌ها و نارسایی‌های برنامه‌ها و اقدامات و نیز نیروی انسانی موجود واقف شود و هم (۲) برای بارور کردن توانایی‌های بالقوه‌ی افراد و رفع نارسایی‌ها اقداماتی در نظر بگیرد. نتیجه‌ی این اقدامات افزایش انگیزه در کارکنان، ایجاد پویایی لازم در محیط کار، و بالا بردن بازدهِ کاری افراد خواهد بود.


ما چگونه شما را راهنمایی می‌کنیم؟
ما در طراحی نظام مدیریت عملکرد هفت مرحله‌ی زیر را با شما طی می‌کنیم:

 1.     شناخت اهداف، استراتژی‌ها، ساختار، وضعِ موجود نظام ارزیابی عملکرد (از طریق مطالعه و بررسی اسناد و مستندات کارفرما و انتظاراتی که از جلسه‌های مصاحبه گرد آورده می‌شوند)
 2.     انتخاب و طراحی مدل ارزیابی متناسب، بر اساس نتایج حاصل از بررسی و شناخت
 3.     طراحی نظام و آزمودنِ آن در محیط کارفرما
 4.     ارائه‌ی طراحی‌ها و نظام شبیه‌سازی‌‌شده (پروتوتایپ) به تیم منابع انسانی، سیستم‌ها و روش‌ها، واحد فن‌آوری‌ اطلاعات کارفرما و همراهی با تیم فنی تخصیص‌یافته برای ایجاد بستر نرم افزاری مناسب و پیاده‌سازی نظام
 5.     راه‌اندازی و فرهنگ‌ سازی اجرای نظام(از طریق آموزش افراد کلیدی در فرآیند، پاسخ‌گویی به سوالات کارکنان حین و پس از اجرای نظام)
 6.     انتقال دانش و تجربه به تیم مدیریت ارشد و نیز مسئولان مرتبط برای ایجاد بستر بهبود مستمر و اجرای بهینه‌ی نظام در بلندمدت
 7.     همراهی و هدایت تیم کارفرما طی یک دوره‌ اجرای کامل نظام مدیریت عملکرد

مزایای استفاده از خدمت طراحی نظام مدیریت عملکرد 
در مرکز مشاوره کسب و کار جهان ما تجربه و توانایی کاملی در طراحی نظام مدیریت عملکردی متناسب با شرایط موجود و برنامه‌های آتی کارفرما داریم. کمک و همکاری در استقرار و راه‌اندازی نظام در جنبه‌های مختلف (سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و دانش‌افزاری) ما را قادر کرده تا خدمتی جامع و همه‌جانبه ارائه دهیم که به‌خوبی پاسخ‌گوی نیاز مشتری باشد.
ما با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و چندرشته‌ای (دارای تجربه در چند حوزه‌ی تخصصی) در ارائه‌ی بهترین و مناسب‌ترین راه‌حل به کارفرما تعهد داریم. در طراحی مدل ارزیابی کارکنان از متخصصان حرفه‌ای طراحی «مدل شایستگی» بهره گرفته‌ایم و متناسب‌سازی مدل با شرایط جهانی (بانک‌های اطلاعاتی جهانی) را نیز از طریق به‌گزینی و مطالعه‌ی تطبیقی صنعت پیش برده‌ایم. بدین ترتیب است که ما یک نظام اثربخشِ مدیریت عملکرد را برای شما پایه‌گذاری می‌کنیم.

 

7-    مدیریت مالی 


تقریبا در تمامی تعاریف علم مدیریت، دو عنصرکلیدی به صورت مشخص و بارز دیده می‌شود "برنامه‌ریزی‌ وکنترل"
این دو مفهوم در سازمان نقش‌آفرینی می‌کند و هر دو با اندازه‌گیری پولی و مالی، مفهوم واقعی و نهایی خود را پیدا می‌کنند. با این تعریف ساماندهی امور مالی هر سازمان از تمامی ابعاد استراتژی، ساختار، فرآیند و سیستم (روش)های مالی از وظایف اصلی مدیریت مالی خواهد بود.
امور مالی، بنا به ماهیت خود به عنوان یک سیستم انتهایی، در جریان تمام عملیات سازمان قرار می گیرد تا تصویر متناسب از سازمان با ارایه صورت های مالی اساسی وگزارش های مدیریتی، ارایه کند. اطلاعات مالی در درجه اول مورد توجه ذی‌نفعان بیرونی است. گروهی از این ذی‌نفعان در نتیجه الزامات قانونی و گروه دیگر به واسطه علایق سهامداری، رقابتی، اعتباری و سرمایه‌گذاری بالقوه نسبت به این اطلاعات، توجه ویژه نشان می‌دهند.
از سوی دیگر ذی‌نفعان داخلی در سازمان نیز، با نیات مختلف از جمله: مدیریتی، تخصصی، پرسنلی و … به این اطلاعات علاقه نشان می‌دهند. این تقسیم بندی باعث بروز و ظهور دو حوزه کارکردی در امور مالی شده است که در تعریف تخصصی به صورت زیر تقسیم می‌شود:

 •     حسابداری مالی (با هدف گزارش‌گری بیرونی) 
 •     حسابداری مدیریت (با هدف گزارش‌گری داخلی)

رویکرد ما در ارائه خدمات در حوزه مشاوره‌های مالی با تاکید بر چهار وجه مورد اشاره: استراتژی- ساختار- سیستم- فرآیند، مرکز مشاوره کسب و کار جهان در ارائه خدمات مشورتی خود به شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌ها، دیدگاهی را برگزیده است که به شکلی جامع و سیستمی- با دسترسی به سایر جنبه‌های تخصصی موردنیاز کسب و کارها در حوزه‌های: عملیات، منابع انسانی، بازاریابی و فروش، تامین و لجستیک، فناوری اطلاعات، کیفیت و … ، بستری را فراهم کند که در ارائه خدمت مشاوره مالی به کارفرمایان خود،  فقط با تمرکز بر حوزه تخصصی مالی و حسابداری،  پیش نرود بلکه به سایر جنبه‌های کاری اثرگذار و هم چنین ابزارهای مدیریتی چهارگانه به شرح فوق، نیز توجه کافی داشته باشد.
خدمات   مرکز مشاوره کسب و کار جهان در حوزه مشاوره مالی- طراحی (سیستم، ساختار، فرآیند)
-    عارضه یابی نظام مدیریت مالی و نقدینگی
-    طراحی ساختار و تشکیلات امور مالی و حسابداری
-    طراحی سیستم برآورد قیمت تمام شده(محصول- خدمت)
-    تدوین استراتژی مالی (در سطح کارکرد) متناسب با ارکان جهت ساز و استراتژی سطوح کسب و کار و بنگاه
-    طراحی سیستم تنظیم و کنترل بودجه جامع(عملیاتی- سرمایه ای- نقدی)
-    طراحی و تدوین زیرساخت حسابداری مدیریت و تهیه گزارش‌های مدیریتی
-    ارائه خدمات ارزیابی شایستگی های تخصصی و فنی نیروی انسانی شاغل در امور مالی شرکت ها
-    ارائه خدمات توسعه فردی و واحدی در امور مالی متناسب با کل شرکت
-    تدوین طرح تجاری کسب و کار(BP)

 
8-    مشاوره شرکتهای متقاضی ورود به بازار سرمایه(بورس)


به فرآیند مشاوره پذیرش سهام شرکت‌ در بورس و فرابورس به منظور فراهم شدن امکان معامله این اوراق پذیرش در بورس گفته می‌شود.
بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور نقش مهمی در جذب منابع مالی و تخصیص آن در جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ اقتصادی دارد. رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی در گرو رشد بازار سرمایه به تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است.
پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس ضمن کمک به رشد بازار سرمایه، منجر به ایجاد رقابتی شفاف و ارتقا نام و اعتبار برند در جامعه می‌شود.
شرایط عمومی پذیرش
•    شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد
•    شرکت باید سهامی عام باشد
•    حسابرس شرکت از بین حسابرسان معتمد سازمان بورس انتخاب شده باشد
•    اکثریت سهامداران شرکت با پذیرش شرکت درفرابورس ایران موافق باشند
•    محدودیت موثر بر نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد
•    شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد
•    آخرین صورت های مالی مطابق مقررات قانونی، استاندارد های حسابداری و گزارشگری مالی تهیه شده باشد
•    گزارش حسابرس برای آخرین دوره/سال مالی منتهی به پذیرش در خصوص صورت های مالی آن عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد
•    دعاوی دارای اثر با اهمیت ، له یا علیه شرکت درصورت وجود افشا شده باشد
•    اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی موثر نباشند.


فرایند پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس
1.    ارسال مدارک و مستندات لازم
2.    جلسه با سازمان بورس
3.     تهیه امیدنامه و پیش‎بینی بودجه
4.     جلسه هیئت پذیرش
5.     فرآیند درج نام در بورس
6.     آماده عرضه در بازار سرمایه


مزایای پذیرش در بورس و فرابورس:
 تامین مالی آسان و ارزان /    افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه /  بهره‌مندی از معافیت مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس /  نقل و انتقال سهام به‌صورت آسان، سریع و کم‌هزینه /  شفافیت و اعتبار قیمت سهام به واسطه مبادله در بورس /  بهره‌گیری از امکان وثیقه‌گذاری سهام و اخذ ساده‌تر تسهیلات بانکی و ...


9-    مدیریت بازاریابی و فروش


موفق ترین سازمان‌ها در زمینه بازایابی و فروش برروی مشتریان خود متمرکز می‌شوند. چنین سازمان‌هایی به تحلیل داده‌ها، چابک‌سازی فرایندها و ایجاد فرهنگ یادگیری توجه ویژه دارند و سعی می‌کنند هرچه بیشتر به سمت رفع نیازهای تک تک مشتریان و خلق یک تجربه شخصی برای آنها حرکت کنند. دستیابی به چنین اهدافی نیازمند تغییر و تحول سازمانی است.
ما به شما کمک می کنیم تا چنین تحول را لمس کنید.
شرکت‌های موفق فقط در مورد “تجربه مشتری” شعار نمی‌دهند بلکه اولویت آنها نتیجه اثربخش و رضایتی است که مشتری از سفر با آنها تجربه می‌کند. شرکت‌های موفق چالش‌ها را سهل و روان می‌کنند. بدین ترتیب که خدمات و استراتژی بازاریابی و فروش را به نحوی به مورد اجرا می‌گذارند که ارائه محصولات و خدمات به مشتریان آسان، راحت و در جهت رفع نیازهای آنها باشد. سازمان‌ها با روش‌های قدیمی، سنتی و غیراستراتژیک نمی‌توانند به چنین یکپارچگی در امر بازاریابی و فروش و در نهایت به رشد سازمانی چشمگیری که به دنبال آن هستند، دست یابند. آن‌‍چه که آنها نیاز دارند پارادایم جدیدی است که بتواند فعالیت‌های مختلف بازاریابی و فروش را یکپارچه و هماهنگ کند. چنین پارادایمی نیازمند درک عمیقی از بازار، مشتریان و رقبات است تا بتواند سازمان را قادر به کسب تجربیات جدید کرده و باعث رشد سریع آن شود. 
ما به سازمان‌ها و شرکت‌ها کمک می‌کنیم تا با انجام تحقیقات بازاریابی، برنامه ریزی، اجرا و کنترل، تقاضا را اداره و سرپرستی کنند. هم چنین بتوانند در چارچوب برنامه ریزی بازاریابی، در مورد بازارهای هدف، جایگاه یابی در بازار، تولید کالای جدید، قیمت گذاری، کانال های توزیع کالا، ارتباطات و تبلیغات پیشبردی تصمیم گیری کنند.
در این مسیر سازمان‌ها و شرکت‌ها قادر خواهند بود توانمندی‌های فنی و انسانی، فرآیندها، وظایف سازمانی و فرهنگ سازمانی خود را نیز ارتقا دهند. این امر سبب می‌شود تا بخش بازاریابی و فروش شرکت‌ها داده محور و چابک‌تر شود. 
شرکت‌های موفق به دنبال ارائه راه حل برای یک مسئله نیستند بلکه شالوده‌های رشد و تعالی را پایه ریزی می‌کنند. 
ما به شما در پایه‌ریزی چنین شالوده‌ای کمک می‌کنیم.
روش‌هایی که ما می‌توانیم بازاریابی و فروش شما را متحول کنیم: 

 •     ارتقای رهبران بازاریابی

در دنیای امروز، رهبران بازاریابی با محیطی روبرو هستند که دائماً در حال تغییر و دگرگونی بوده، و با نااطمینانی و نوآوری همراه است. ما به رهبران بازاریابی کمک می¬کنیم تا در چنین محیطی، با اطمینان مسیر رشدی پایدار را برای سازمان خود پیش بگیرند.

 •     شناسایی نیازها و توقعات مشتریان

شرکت¬ها می¬بایست نیازها و توفعات مشتریان امروزی خود را مورد شناسایی قرار دهند تا بتوانند برای آنها خلق ارزش کرده و تجربه¬ی مطلوب و خوشایند خرید را برایشان فراهم آورند. بدین ترتیب است که سازمان¬ها قادر خواهند بود این آگاهی را به مزیت رقابتی تبدیل کنند. ما به سازمان¬ها کمک می¬کنیم تا اطلاعات و داده¬های مربوط به مشتریان را اولویت بندی کنند و بدین ترتیب بتوانند دلایل نارضایتی مشتریان را شناسایی کنند، قیمت¬ها را بهینه کرده و بهترین استراتژی¬های بازاریابی را تدوین و به اجرا بگذارند.

 •     بازاریابی دیجیتال (دیمارک)

ظهور کانال¬های جدید بازاریابی در فضای مجازی تغییرات بنیادینی در رفتار و انتظارات مصرف کنندگان بوجود آورده است. مشاوران ما با ارائه راهکارهای تحول دیجیتال سازمان¬ها را قادر خواهند ساخت تا نیازهای مشتریان خود را پیش بینی کنند و بهتر وبیشتر به آنها پاسخ دهند.

 •     فروش دیجیتال

ایجاد تعادل میان راهکارهای نوین نفوذ در بازارهای امروزی و روش¬های سنتی فروش، کلید موفقیت در فروش دیجیتال است. ما به سازمان¬ها کمک می¬کنیم تا اثرپذیری استراتژی¬های بازاریابی و فروش دیجیتال خود را با استفاده از مدل¬های مبتنی بر داده¬ها افزایش دهند.

 •     توانمندسازی بخش بازاریابی و فروش

بخش بازاریابی مسئول پاسخگویی و واکنش سریع به شرایط متغیر و پرآشوب بازار است که این امر وظیفه رهبران بازاریابی را پیچیده و سخت کرده است. ما به سازمان¬ها کمک می¬کنیم تا درزمینه توانمندسازی بخش بازاریابی خود سرمایه¬گذاری کنند. این سرمایه¬گذاری تنها با آموزش، ایجاد و نهادینه¬سازی باور مدیران به اصلاحات سریع و مستمر و متناسب با نیازهای بازار به حقیقت خواهد پیوست.

 •    تدوین استراتژی شبکه‌¬های فروش

در دنیای امروز، مشتریان به سرعت در حال یادگیری روش¬های جدید کسب اطلاعات در مورد محصولات، نحوه خرید و نیز تخفیف هایی هستند که عرضه¬کنندگان مختلف برای خرید آنها پیشنهاد می¬کنند. ما به سازمان ها و شرکت ها این امکان را می¬دهیم تا استراتژی¬های ورود به بازر را با بهره¬گیری از ابزارها، داده¬ها و تحلیل¬های به¬روز متحول سازند و فعالیت¬های بازاریابی را همسو و هماهنگ با استراتژی¬های بازاریابی و فروش خود کنند.
خدمات و محصولات ما در حوزه‌ی بازاریابی و فروش 

 •     مسئله‎‌یابی و ایجاد زیربناهای مدیریت بازاریابی و فروش

•    ممیزی بازاریابی و فروش (عارضه‌یابی)
•    تدوین استراتژی‌ها و روش‌های قیمت‌گذاری، مدیریت کالا و خدمت، توزیع، تبلیغات و . . .
•    تدوین و طراحی برنامه بازاریابی
•    مدیریت برند و برندآفرینی
•    تحقیقات بازار و بررسی بازارهای داخلی و خارجی
•    بازاریابی حوزه‌های صنعت / بخش‌های خدماتی / بازاریابی صادراتی
•    بازاریابی و فروش مبتنی بر تحول دیجیتال.

 •     نظام‎ها و فرآیندهای مدیریت بازاریابی و فروش

•    راه‌اندازی ساختار و سازمان‌دهی فعالیت‌های واحد بازاریابی، تقویت نیروها و تیم بازاریابی
•   راه‌اندازی ساختار واحد فروش، تیم‌سازی و مدیریت عملکرد تیم؛
•    طراحی فرایند مدیریت و برنامه‌ریزی فروش؛
•    طراحی فرایند مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه بازار
•    طراحی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
•    باشگاه مشتریان


10-    تهیه گزارش پایداری سازمانی بر اساس استاندارد GRI: 2021 


در سالهای اخیر پایداری به عنوان یکی از کلان روندهای مهم در سطح جهان شناخته شده است. مصائبی همچون مصرف بی‌رویه منابع، انتشار بیش از حدگازهای گلخانه‌ای، تخریب محیط زیست ، آسیب‌های اجتماعی و . . . گوشه هائی از مواردی است که منجر به ایجاد چالش‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در سطح جهان شده و همین امر موجب توجه بیشتر به مفهوم پایداری درسطوح مختلف‌گردیده است. در کشور عزیزمان ایران نیز با توجه به مسائل و مشکلات متعدد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی که نتیجه توجه کمتر به توسعه پایدار در برخی از صنایع کشور می‌باشد، توجه به موضوع پایداری سازمانی و زنجیره تامین از ضروریات مهم زیرساخت های مدیریت کشور در عصر حاضر است.
پايداری مفهومی است که اجرای دقیق سیاستهای آن با داشتن ابعاد زيست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می تواند در بهبود عملکرد زيست محیطی و همچنین عملکرد مالی سازمان ها نقش مهمی داشته باشد. لحاظ نمودن جنبه‌های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در اهداف و برنامه‌های توسعه پایدار، مهمترین وظیفه راهبردی سازمان‌های موفق تجاری است.  دستیابی به پایداری و بهره مندی از مزایای آن مستلزم طراحی ساختاری است که به تطابق برنامه‌ها با اهداف توسعه پایدارکمک کند.
مرکز مشاوره کسب و کار جهان به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در ارائه خدمات مدیریت در سطح کشور همواره تلاش نموده است که فراتر از مسائل روز موردنیاز سازمان‌ها، نگاهی جامع و نظامند به مسائل مدیریتی داشته باشد و لذا ایجاد زیرساختهای پایداری را در دستورکار فعالیتهای آموزشی و مشاوره‌ای خود قرار داده است.
اهداف توسعه پایداری چگونه بر عملکرد سازمان ها  تاثیر می گذارد؟
طراحی روشی جامع برای حمایت از دستیابی به اهداف چندگانه و مرتبط با توسعه پایدار ضروری است. شرکتها می توانند با استفاده از این اهداف، عملکرد کنونی خود را ارزیابی کنند. این روند شامل شناسایی، ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد و اثرات شرکت در جهت و یا خلاف مسیر دستیابی به هر یک از اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار است. توجه به این اهداف به دو طریق می توانند به سازمانها کمک کنند: 
اولاً، شرکتها می توانند اثر فعالیتها و محصولات خود را در رابطه با هر یک از این اهداف شناسایی، اندازه گیری، و گزارش کنند. همچنین، روشهائی را برای بهبود وضعیت تجاری و کاهش اثرات منفی آنها طراحی و اجرا نمایند. 
ثانیاً، با ایده گرفتن از اهداف هفده گانه، محصولات و خدماتی طراحی کنند که در حل چالشهای پایداری و پاسخگویی به نیازهای بشر کمک کنند.
گزارش پایداری چیست؟
گزارش پایداری، نوعی گزارش سازمانی است که توسط سازمان‌ها منتشر می‌شود و درباره اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی حاصل از فعالیتهای سازمان تهیه می شود. این گزارش همچنین به ارزشهای سازمانی و ساختار مدیریتی سازمان اشاره می‌کند و ارتباط میان استراتژی شرکت و تعهدات آن به اهداف جهانی اقتصاد پایدار را نشان می‌دهد. سازمان ها، با هر زمینه فعالیت و با هر اندازه می‌توانند گزارش پایداری تهیه کنند. یکی از ساختارهای استاندارد و مورد پذیرش سازمانها در همه کشورها، ساختار گزارش پایداری منتشر شده توسط موسسه جهانی گزارشات جی آر آی(GRI) می باشد. هزاران شرکت در بخشها و صنایع مختلف در کنار سازمان های دولتی و غیر انتفاعی، هر ساله با استفاده از راهنماهای گزارش پایداری جی‌آرآی(GRI:2020)، گزارش پایداری خود را منتشر می‌کنند.
فواید تهیه گزارش پایداری
 بدون اطلاع رسانی درباره فعالیت‌هایی که در راستای پایداری انجام می‌دهید، چگونه از اعتماد ذی‌نفعان و خوش نامی می‌توانید بهره ببرید؟ بدون ارتباط با ذینفعان و بدون نشان دادن پایداری در لیست الویت‌هایتان چگونه می‌توانید سرمایه بیشتر جذب کنید و یا ویژه بودن سازمان‌تان را در فضاهای رقابتی نشان دهید؟
فواید داخلی سازمان
هدف و استراتژی های سازمان: سازمان های می توانند اهداف  و استراتژی های خود را با رویکرد پایداری تدوین نمایند. گزارش پایداری یه ذینفعان سازمان نشان می دهد که سازمان شما با رویکرد پایداری مدیریت می شود.
سیستم های مدیریتی: به منظور تهیه گزارش پایداری نیاز به اطلاعات مرتبط بوده، لذا لازم است در سازمان زیرساختهای لازم  جهت تولید داده های پایداری ایجاد شود. داده کاوی پایداری در سازمان موجب  بهبود عملکرد در راستای پایداری خواهد شد.
شناسائی نقاط ضعف و قوت سازمان: تهیه گزارش پایداری آگاهی سازمان از مشکلات داخلی و نقاط قوت سازمان را افزایش می دهد. لذا برنامه ریزی جهت رفع مشکلات و توسعه نقاط قوت راحت تر انجام خواهد شد.
فواید خارجی سازمان
ایجاد خوش نامی و حس اعتماد : پیش گام بودن سازمان در ایجاد زیرساختهای پایداری و ارائه گزارش داوطلبانه جهت شفاف سازی پایداری، نشان دهده حسن نیت سازمان ها می باشد که همین موضوه منجر به اعتبار بیشتر نشان تجاری سازمان  و محصولات آن می شود.
جذب سرمایه: ایجاد زیرساختهای پایداری و ارائه گزارش پایداری سازمانی، نشان از مدیریت خوب یک سازمان است. لذا سرمایه گزاران با اطمینان بیشتری اقدام به سرمایه گزاری در سازمان می نمایند.
مشارکت ذینفعان: گزارش پایداری حس اعتماد و مشارکت بیشتر ذیفعان را به دنبال خواهد داشت.
جایگاه بهتر در فضای رقابتی:  تهیه گزارش پایداری نشان از برخورداری از سازمانی با شاخص‌های خوب اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است. مشتریان نیز تمایل بیشتری به خرید محصولات دوست دار محیط زیست می باشند. لذا جایگاه سازمان در شرایط سخت رقابتی کنونی تقویت خواهد شد. 
گزارش پایداریفواید تهیه گزارش پایداریفواید تهیه گزارش پایداری

 

11-    مدیریت دارایی‌های فیزیکی


چرا، با وجود کثرت و تنوع بسیار زیاد منابع و دارایی‌ها در این سرزمین، وضعیت عمومی اقتصاد و روند توسعه‌ی کشور ما همواره با چالش‌های جدی مواجه بوده است؟» 
این یکی از پرسش‌هایی است که طی دهه‌های اخیر ذهن جمعی زیادی از متخصصان علوم فنی مهندسی را به خود مشغول کرده است.  بی‌گمان، یک پاسخ‌ بسیار جدی به این پرسش این است که ما داشته‌ها یا دارایی‌های خود را درست مدیریت نمی‌کنیم. مدیریت بهینه‌ی دارایی‌ها و خلق بیش‌ترین ارزش ممکن از آن‌ها امروزه دغدغه‌ی بسیاری از جوامع، دولت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی در سراسر جهان است و به یک رشته‌ی تخصصی مدیریتی تبدیل شده است.
طی چهار دهه‌ی اخیر، رشد و توسعه‌ی رشته‌ی مدیریت دارایی در سطح بین‌المللی با شتابی روزافزون جریان داشته است. انجمن‌ها، مؤسسه‌ها، دانشگاه‌ها، مجامع و نهادهای گوناگون دولتی و غیردولتی، در زمینه‌ی توسعه و ترویج دانش و مدل‌های عملیاتی و کاربردی مدیریت دارایی تلاش‌های گسترده و ارزش‌مندی داشته‌اند و آن‌ها را برای افزایش بهره‌وری دارایی‌های فیزیکی به کار گرفته‌اند. خوش‌بختانه، در کشور ما نیز طی چند سال اخیر گرایش به رویکرد مدیریت دارایی با سرعت نسبتاً مقبولی رشد و گسترش یافته است. 
سازمان بین المللی ایزو در استاندارد سری ۵۵۰۰۰  مدیریت دارایی را چنین تعریف کرده است: «فعالیت هم‌آهنگ سازمان برای تحقق ارزش از دارایی‌ها». بنابراین، مدیریت دارایی‌های فیزیکی بر موضوع خلق ارزش از طریق دارایی‌ها تمرکز دارد و با نگاهی کل‌نگر چرخه‌ی کامل عمر این دارایی‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. مشاوران حقیقی و حقوقی ما در مرکز مشاوره کسب و کار جهان می‌توانند شما را در استقرار و پیاده‌سازی نظام مدیریت دارایی‌ها همراهی کنند و راهکارها و سازوکارهای کارآمد و اثربخشی در همه‌ی مراحل چرخه‌ی عمر دارایی‌های فیزیکی (اکتساب، بهره‌برداری، نگه‌داشت، کنارگذاری) ارائه دهند که به ایجاد توازن میان ریسک، هزینه و عملکرد این دارایی‌ها و ثروت‌آفرینی و خلق ارزش بیش‌تر از طریق آن‌ها منجر شود. 
ما چگونه شما را راهنمایی می‌کنیم؟
امروزه مدیریت نظام‌مند، استاندارد و اثربخشِ دارایی‌های فیزیکی (بر اساس روش‌های علمی و منطبق با مدل‌ها و استانداردهای معتبر بین‌المللی) نیازمند تمهیداتی است که ممکن است بسیاری از سازمان‌ها با آن‌ها آشنا نباشند. 
طی سه دهه‌ی اخیر و هم‌گام با روند پرشتاب تحولات تکنولوژیک، شمار زیادی از سازمان‌‌های بزرگ صنعتی در داخل و خارج از کشور به تجدیدنظر اساسی در زمینه‌ی مدیریت دارایی‌های خود (از جمله دارایی‌های فیزیکی) روی آورده‌اند و به‌‌خوبی دریافته‌اند که با روش‌های قبلی جایگاه مناسبی در میدان رقابت بین‌المللی نخواهند داشت. ما نیز بر این باوریم که مدیریت بهینه‌ی دارایی‌های فیزیکی یکی از حلقه‌های مفقودِ مدیریت ارزش در زیرساخت‌های حیاتی ملی، صنایع تجهیزمحور و همه‌ی کسب‌و‌کارهایی است که وابستگی زیادی به عملکرد این دارایی‌ها دارند.
بنابراین، چنان‌چه تاکنون و به هر دلیلی در مورد مدیریت دارایی‌های فیزیکی خود چاره‌ای اساسی نیندیشیده‌اید و نیز اگر از برخی مدل‌ها و استانداردهای مدیریت دارایی استفاده کرده‌اید، ولی نتایج دلخواه‌تان محقق نشده است، ما برای گشودن مسیری نو در سفر مدیریت دارایی شما آماده‌ایم و در فراهم‌آوردن تمهیدات لازم برای این سفر طولانی و پر از فراز و نشیب با شما خواهیم بود. 
چه زمانی به مشاور مدیریت دارایی فیزیکی نیاز دارید؟ 
•   در سازمان شما، توجیه اثربخشیِ هزینه‌¬های سازمان برای ذی‌نفعان کلیدی (مشتریان، سازمان‌های دولتی، مراجع قانون‌گذاری، سهام‌داران و غیره) دشوار است.
•      کارکنان مالی/ بازرگانی و فنی مهندسی و بخش‌های مختلف سازمان، به یک زبان مشترک گفت‌وگو نمی‌کنند و این موجب تأخیرها، سرخوردگی¬‌ها و از دست رفتن فرصت‌ها می‌شود.
•   عملکرد سازمانی منسجم نمی باشد (هر یک از واحدها جداگانه و بر اساس برنامه‌ها و سنجه‌های عملكردی خاص خود کار می‌کنند و این موجب تعارض و بی انگیزگی می‌شود).
•    هزینه‌های عملیاتی از کاراییِ لازم برخوردار نیستند و تیم‌های زیادی، بدون توجه به هم‌سوییِ اهداف و منابع، در رقابت با یک‌ دیگر و مشغولِ دوباره¬‌کاری هستند.
•      به‌رغم افزایش میزان ‌سرمایه‌گذاری روی دارایی‌ها، موارد غافلگیرکننده و حوادث اضطراری زیادی پیش می¬‌آیند که نیازمند اقدامات تاکتیکیِ «مقابله اضطراری» هستند.
•  برای مواجهه با شکاف¬های موجود بین ظرفیت و توان‌مندی کنونیِ دارایی‌های سازمان با انتظارات میان‌مدت و بلند‌مدت سازمان از این دارایی‌ها، استراتژی روشن و شفافی وجود ندارد.
•    هیچ منبع اطلاعاتی واحد و موثقی وجود ندارد که نشان دهد واقعاً چه دارایی‌هایی، در چه وضعیتی، با چه کارکردهایی و در کجا موجود هستند. داده‌ها و اطلاعات موجود بسیار پراکنده، به‌روزرسانی‌نشده و غیر قابل اعتماد هستند.
•    تلاش‌های قبلی برای استفاده از مدل‌های مدیریت دارایی و یا پیاده‌سازی نظام مدیریت دارایی موفقیت‌آمیز نبوده و به نتایج مطلوبی حاصل نشده است.
ما می‌توانیم با بهره‌گیری از مجراها و بسترهای نوین ارتباطی و بهترین مشاوران و صاحب‌نظران حوزه‌ی مدیریت دارایی، برای یافتن مسیر صحیح سفرِ مدیریت دارایی، راهنمایی امین و دلسوز برای سازمان شما باشیم. مدیریت دارایی سفری بی‌پایان و پرفراز و نشیب است که کام‌یابی و موفقیت در آن مستلزم شناخت صحیح مسیر و تجهیز و تدارک دانش و مهارت‌های تخصصی مورد نیاز برای طی این مسیر است.
می‌توانید در ابتدای کار طی یک یا دو جلسه‌ی رایگان از راهنمایی و مشاوره‌ی کارشناسان ما برای آغاز سفر مدیریت دارایی و شناخت پیش‌نیازها و چالش‌های پیشِ رو بهره‌مند شوید. 
 سفر مدیریت دارایی سفری بی پایان و پرفراز و نشیب است که کامیابی و موفقیت در آن مستلزم شناخت صحیح مسیر و تجهیز و تدارک دانش و مهارت های تخصصی مورد نیاز برای طی این مسیر است. مشاوران ما با بکارگیری بهترین ظرفیت های علمی و تخصصی کشور، آماده همراهی همه سازمان های ایرانی در این سفر حیاتی و تحول آفرین است.

 

12-    مدیریت پروژه


مدیریت پروژه می‌تواند توان‌مندی‌های سازمان را به «مزیت رقابتی» تبدیل کند، بدین معنا که نخست، برنامه و پروژه‌ها درست انتخاب شوند تا ارزش ایجاد کنند و اثربخش باشند؛ و دوم، به‌درستی اجرا شوند و کارآیی داشته باشند. ولی، بسیاری از مدیران نمی‌دانند کدام پروژه‌ها می‌تواند مسئله‌ها را حل و برطرف کند و نیز نمی‌دانند چگونه باید پروژه‌های منتخب‌شان را مدیریت، برنامه‌ریزی و اجرا کنند و به ثمر برسانند. اگر شما هم با چنین سردرگمی‌هایی مواجه هستید، مشاوران ما می‌توانند مناسب‎ترین و کارسازترین راهکارهای مدیریت پروژه را برای حل مسائل‌تان تدارک ببینند.
مدیریت پروژه نیاز مسلم برای تحقق ایده‌ها، اهداف و برنامه‌هاست و ضرورت همه‌ی انواع کسب‌وکارهاست نه فقط سازمان‌های پروژه‌محور.
ما چگونه شما را راهنمایی می‌کنیم؟
گاهی شکست پروژه‌ها ناشی از مدیران نامجرب پروژه است، ولی مدیر مجرب نیز به امکانات، روش و ابزار نوین، و نیز همکارانی هوش‌مند نیاز دارد تا موفق باشد. بدون تردید مدیران مجرب پروژه با استفاده از مفاهیم، متدولوژی‌های جدید مدیریت پروژه و نیروهای کارآمد، اهداف تعیین‌شده را محقق خواهند کرد. راز موفقیت در این مسیر آماده‌شدن و تدارک کارها، داشتن تمرکز در انجام کارها، سخت‌کوشی و خستگی‌ناپذیری، و یادگیری از ناکامی‌‌هاست.
اگر تاکنون و به هردلیلی در مورد مدیریت پروژه چاره‌ای اساسی نیندیشیده‌اید، ما می‌توانیم آن را برای شما طراحی و راه‌اندازی کنیم. ما نیازهای کسب‌وکار شما را با الزامات تفکر پروژه‌ای تطبیق می‌دهیم، مدل مناسب و فرآیندهای متناسب را طراحی می‌کنیم و در روندِ استقرارِ آن در کنار شما خواهیم بود.
هم‌چنین، اگر متدولوژی‌ها و استانداردهای مدیریت پروژه را استفاده کرده‌اید، ولی نتایج مورد انتظارتان محقق نشده است، و یا می‌خواهید از فواید ابزارها و نرم‌افزارها بهره‌مند شوید و از برخی کارهای بروکراتیک و ملال‌آور آن خلاصی یابید، ما برای تسهیل کارها و در ایجاد تغییرات لازم کمک‌تان خواهیم کرد. بدین ترتیب که، ابتدا با عارضه‌یابی سازمانی در ابعاد مختلف مدیریت پروژه و پروژه‌ها، مسائل و گلوگاه‌ها را شناسایی می‌کنیم، برای رفع آن‌ها مدل‌های متناسبی تعریف می‌کنیم و از طریق توسعه‌ی ابعاد مختلف فرآیندی و ساختاری، تکنولوژی و نرم‌افزارها در استقرار راهکارهای بهینه همراه‌تان خواهیم بود.
افزون بر این، اگر مدیران پروژه، مدیران محصول، تیم مدیریتی و یا تیم کارشناسی و کارکنان شما با تفکر پروژه‌ای هم‌راستا و هم‌زبان نیستند ما با ایجاد درک مشترک، و از طریق توسعه‌ی فردی و روش‌های مربی‌گری، این مسئله را چاره می‌کنیم، و برای سازمان شما اثربخشی، کارآیی و بهره‌وری را به ارمغان می‌آوریم.
با مدیریت پروژه‌های سازمانی و مدیریت کارهای عملیاتی می‌توانید هم از توان‌مندی‌های موجود خود استفاده کنید، تولید ثروت و ارزش داشته باشید، و هم با قابلیت‌آفرینی و خلق توانایی‌های جدید، توسعه‌ی پایدار آینده را تضمین کنید.
مرکز مشاوره موسسه آموزشی جهان دانش به مشتریان خود اطمینان می‎دهد که خدمات مدیریت پروژه را همراه با نوآوری، متناسب با شرایط موجود و نیاز آتی شرکت و با استفاده از راهکارهای مبتنی بر نرم‌افزار ارائه ‌دهد.
استفاده از ابزارها و نرم‌افزارهای مدیریت پروژه متناسب با نیاز Excel , MSP, P6: و . . .

 
13-    استانداردهای مديريت 

 

 •      طرح ريزي و استقرارسیستمهای مديريت كيفيت(ISO9001:2015)
 •      مديريت زيست محيطي (ISO14001:2015) 
 •      مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي (ISO 450012018)
 •      طرح ريزي و استقرارسیستمهای مديريت به صورت یکپارچه(IMS)
 •      طرح ریزی واستقرار نظام مدیریت کیفیت آزمایشگاهها مبتنی بر استاندارد (ISO/IEC17025:2005)

 نحوه ارائه خدمات
مرحله اول : بررسي‌هاي اوليه و تعيين وضعيت موجود هدف از اين مرحله مشخص نمودن وضعيت موجود شركت (كارفرما) با ســه هدف :

 - تعيين وضعيت فعلي 
 - تعيين فاصله وضعيت فعلي با نيازمنديهاي ISO 9001 و ISO 14001و ISO 45000 
 - پيشنهادات و اقدامات لازم براي حركت به سمت برآورده نمودن نيازمنديهاي استانداردهاي سه‌گانه می‌باشد. 
در اين مرحله علاوه بر موارد فوق سعي خواهد شد تا زمينه لازم جهت پذيرش ايجاد تغييرات بعدي در ذهن كاركنان بوجود آيد. در اين مرحله زمانبندي و عمليات لازم براي مرحله دوم مشخص مي‌گردد. 
مرحله دوم : بازنگري تحليل و تطبيق فرآيندهاي شناسايي شده با طراحي كلان سيستم‌هاي مديريت كيفيت، مديريت زيست محيطي و مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي، تدوين و برنامه‌ريزي براي پياده كردن آنها منطبق با استانداردهاي مذكور، انجام اصلاحات لازم در هر فرآيند بطور مجزا و مستند نمودن اين وضعيت است، به نحوي كه ساختار وضعيت موجود و اجزاء آن بصورت تدوين شده و قابل اجرا باشد. 
مرحله سوم : اجراي سيستم، مميزي، اصلاح و تدوين نهايي سيستم مديريت كيفيت، زيسـت ‌محيـطي و ايمـني و بهداشـت حرفـه‌اي كارفرمـا منطبق بر استانداردهاي سه گانه فوقاست.  هدف از اين مرحله ايجاد اطمينان از عملكرد صحيح سيستم مديريت كيفيت، زيست‌محيطي و ايمني و بهداشت حرفه‌اي براساس استانداردهاي مذكور مي‌باشد كه از طريق انجام مميزي داخلي برنامه‌ريزي شده و با نظر مشاور اقدامات اصلاحي براساس نتايج حاصله از مميزي‌ها صورت مي‌گيرد. 
مرحله چهارم : آموزش پرسنل در رابطه با سيستم‌هاي مديريتي ذكر شده در مراحل مختلف :

 - برگزاري دوره آموزشي آشنايي با اصول و مفاهيم IMS 
 - برگزاري دوره آموزشي تشریح الزامات سيستم های سه گانه و مستندسازي 
 -  برگزاري دوره آموزشي مميزي داخلي 

 

 مرکز مشاوره کسب و کار جهان دانش مبین
مراحل نیازسنجی آموزشی

مراحل نیازسنجی آموزشی

در دوره ای هستیم که نیاز به یادگیری و رشد از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل شده است ، فرآیند آموزش به عنوان یکی دیگر از اصلی ترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی هر سازمان مورد توجه قرار می گیرد ، آموزش سایر موارد و فعال سازی است که باعث ارتقا دانش سطح دانش و آگاه می شود مهارت های حرفه ای ، شغلی و ایجاد رفتار مطلوب در کارخانه یک سازمان است و آنها را آماده انجام وظیفه و مسئولیت های شغلی خود می نشانید.مشکل از ابتدای شروع به کار است که آموزش ها، اثربخش نیست و در نهایت احساس می کند که تغییری در رفتار کارکنان و عملکرد سازمان نیفتاده است. یکی از دلایل ناکارآمدی برنامه آموزشی که با هزینه زیادی اجرا می شود این است که ورودی برنامه های آموزشی اشتباه تشخیص داده می شود، قطعا یک مورد نیازسنجی آموزشی ناکارآمد می تواند همه رشته های برنامه آموزش سازمان شما را پنبه کند!به منظور کارایی و اثربخشی ، همه برنامه های آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز شود.

نیازسنجی

.نیازسنجی آموزشی فرایندی است که از طریق آن اطلاعات لازم در مورد نیازهای آموزشی کارکنان جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود و باید بتواند به دو سوال زیر پاسخ دهد:
چه کسی به آموزش نیاز دارد؟
چه آموزشی مورد نیاز است؟
در انجام نیازسنجی آموزشی سه حیطه تحلیل فرد، تحلیل سازمان و تحلیل شغل مورد بررسی قرار می گیرد که به منظور شناسایی نیازهای اموزشی تکنیک های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد.

لزوم آموزش برای سازمانها

هر مجموعه برای رسیدن به هدف یااهدافی شکل گرفته است. درنتیجه کل سازمان از منابع اختصاص یافته و غیره با نیت رسیدن به همان اهداف تشکیل شده است. پس مدیران باید تمام تلاش خودرا در راستای افزودن دانش و ارتقای مجموعه برای پیشبرد اهداف مورد نظر مبذول دارند واینگونه است که نقش آموزش درهرمجموعه وسازمانی امری حیاتی است. نیروی انسانی از مهمترین منابع سازمان است که اگر درست و در جهت صحیح سوق داده شود قطعا آن مجموعه درجهت تعالی و رسیدن به شایستگی های لازم حرکت میکند. ازجهتی آموخته ها و اطلاعاتی که پرسنل و مدیران دردوره تحصیلات دانشگاهی کسب میکنند آنطور که باید نیازشان رادر دوره خدمت بوشش نداده وکارایی لازم رانخواهدداشت . از آنجا که این دوره های آموزشی، مهارتی و کاربردی می باشد درنحوه عمل وتصمیم گیری مدیران تاثیر بسزایی دارد. 

لزوم آموزش برای سازمانها

نمونه گواهینامه دوره از وزارت علوم

 

 

نظر دانش پذیران هولدینگ سپاهان باطری

نظر دانش پذیران هولدینگ سپاهان باطری

همکاران و مشتریان