موسسه آموزش عالی آزاد جهان دانش مبین

با ما جهانی شوید       

با ما جهانی شوید       

با ما جهانی شوید       
فواید مشاوره برای سازمانها

فواید مشاوره برای سازمانها

 دردنیای امروز شاهد تغییرات بسیاری در عرصه های گوناگون زندگی هستیم مدیران وکارکنان سازمانها نیز بخاطر حفظ بقای سازمان و فعالیت خود باید دانش خودرا بااین تحولات همگام سازند. بهره گیری به موقع از دانش روز وتجربه و اطلاعات مشاورین تاثیربسزایی در بیشبرد اهداف سازمان خواهد داشت و گسترش فرهنگ صنعتی، کاهش هزینه، توسعه برندها، ایجادنواوری وخلاقیت در راهکارهای اجرایی ازین طریق امکان بذیراست واز انجا که مشاوره و آموزش دو جز جدانشدنی می باشد وتعامل پرسنل مجموعه از مدیران تا کارکنان دیگر سازمان با متد روز دنیا خود شامل چندین مرحله آموزشیت پس بیشنهاد ما به تمامی مجموعه ها این است که در پروژه های اجرایی خود تمامی مراحل را تحت نظر مشاورین متخصص انجام دهند چراکه مشاورین ما علاوه برتحصیلات عالیه، در زمینه های گوناگون اقتصادی نیزفعالیت دارند وشرایط راکاملا درک کرده وحتی در صورت استفاده از اطلاعات در پروژه های مربوطه حقوق مشاوره گیرنده بطور کامل رعایت خواهد شد .

مراحل نیازسنجی آموزشی

مراحل نیازسنجی آموزشی

در دوره ای هستیم که نیاز به یادگیری و رشد از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل شده است ، فرآیند آموزش به عنوان یکی دیگر از اصلی ترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی هر سازمان مورد توجه قرار می گیرد ، آموزش سایر موارد و فعال سازی است که باعث ارتقا دانش سطح دانش و آگاه می شود مهارت های حرفه ای ، شغلی و ایجاد رفتار مطلوب در کارخانه یک سازمان است و آنها را آماده انجام وظیفه و مسئولیت های شغلی خود می نشانید.مشکل از ابتدای شروع به کار است که آموزش ها، اثربخش نیست و در نهایت احساس می کند که تغییری در رفتار کارکنان و عملکرد سازمان نیفتاده است. یکی از دلایل ناکارآمدی برنامه آموزشی که با هزینه زیادی اجرا می شود این است که ورودی برنامه های آموزشی اشتباه تشخیص داده می شود، قطعا یک مورد نیازسنجی آموزشی ناکارآمد می تواند همه رشته های برنامه آموزش سازمان شما را پنبه کند!به منظور کارایی و اثربخشی ، همه برنامه های آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز شود.

نیازسنجی

.نیازسنجی آموزشی فرایندی است که از طریق آن اطلاعات لازم در مورد نیازهای آموزشی کارکنان جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود و باید بتواند به دو سوال زیر پاسخ دهد:
چه کسی به آموزش نیاز دارد؟
چه آموزشی مورد نیاز است؟
در انجام نیازسنجی آموزشی سه حیطه تحلیل فرد، تحلیل سازمان و تحلیل شغل مورد بررسی قرار می گیرد که به منظور شناسایی نیازهای اموزشی تکنیک های مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد.

لزوم آموزش برای سازمانها

هر مجموعه برای رسیدن به هدف یااهدافی شکل گرفته است. درنتیجه کل سازمان از منابع اختصاص یافته و غیره با نیت رسیدن به همان اهداف تشکیل شده است. پس مدیران باید تمام تلاش خودرا در راستای افزودن دانش و ارتقای مجموعه برای پیشبرد اهداف مورد نظر مبذول دارند واینگونه است که نقش آموزش درهرمجموعه وسازمانی امری حیاتی است. نیروی انسانی از مهمترین منابع سازمان است که اگر درست و در جهت صحیح سوق داده شود قطعا آن مجموعه درجهت تعالی و رسیدن به شایستگی های لازم حرکت میکند. ازجهتی آموخته ها و اطلاعاتی که پرسنل و مدیران دردوره تحصیلات دانشگاهی کسب میکنند آنطور که باید نیازشان رادر دوره خدمت بوشش نداده وکارایی لازم رانخواهدداشت . از آنجا که این دوره های آموزشی، مهارتی و کاربردی می باشد درنحوه عمل وتصمیم گیری مدیران تاثیر بسزایی دارد. 

لزوم آموزش برای سازمانها

نمونه گواهینامه دوره از وزارت علوم

 

 

نظر دانش پذیران هولدینگ سپاهان باطری

نظر دانش پذیران هولدینگ سپاهان باطری

همکاران و مشتریان