رویداد آموزشی با موضوع تحلیل داده در دیجیتال مارکتینگ
رویداد آموزشی با موضوع تحلیل داده در دیجیتال مارکتینگ

استاد: مهندس محمدرضا شیخ بهایی حضوری 19 مهر                                                             ساعت: ۱۷ تا ۱۹ تاریخ: ۱۹ مهر مبلغ شهریه: 500 تومان