درباره ما

مرکز آموزش های تخصصی جهان

ما راهنمای شما هستیم

این مرکزدر گام اول اقدام به برگزاری دوره هایی در حوزه ی مدیریت و گردشگری  می نماید و پس از آن در  حوزه های 1- حقوق 2- روانشناسی 3- زبان خارجی 4- فناوری اطلاعات و کامپیوتر 5- فنی و مهندسی 6- هنر و رسانه  فعالیت خود را گسترش خواهد داد.

مرکز آموزش های تخصصی جهان زیر نظر دفتر آموزش های عالی آزاد دانشگاه اصفهان با ارائه مهم ترین و متمایز ترین خدمات آموزشی  به سازمان ها، شرکت ها و موسسات جایگاهی شایسته را برای آنها به ارمغان می آورد و با تربیت تیمی متشکل از مدیران و کارشناسان افرادی متخصص از آنها ساخته که با فنون و مهارتی که در این مرکز فرا می گیرند بتوانند در انجام پروژه ها و عملیات مجموعه خود به نحو احسن پیاده سازی نمایند.

+
سازمان های مرتبط
+
دانشجو
+
دوره ها
+
اساتید برتر

اساتید

بهره مندی از مجرب ترین اساتید کشور

دکتر سید مسعود همایون فر
دکتر سید مسعود همایون فر
دکتر هوشنگ نظامی وند چگینی
دکتر محمد شریف بهشتی
رزومه دکتر ابوالقاسم ابراهیمی
رزومه دکتر ابوالقاسم ابراهیمی
دکتر مرتضی عماد زاده