درباره ما

موسسه آموزش عالی آزاد جهان دانش مبین

ما راهنمای شما هستیم

مرکز آموزش های تخصصی جهان  با ارائه مهم ترین و متمایز ترین خدمات آموزشی  به سازمان ها، شرکت ها و موسسات جایگاهی شایسته را برای آنها به ارمغان می آورد و با تربیت تیمی متشکل از مدیران و کارشناسان افرادی متخصص از آنها ساخته که با فنون و مهارتی که در این مرکز فرا می گیرند بتوانند در انجام پروژه ها و عملیات مجموعه خود به نحو احسن پیاده سازی نمایند.

این مرکزدر گام اول اقدام به برگزاری دوره هایی در حوزه ی مدیریت و گردشگری  می نماید و پس از آن در  حوزه های 1- حقوق 2- روانشناسی 3- زبان خارجی 4- فناوری اطلاعات و کامپیوتر 5- فنی و مهندسی 6- هنر و رسانه  فعالیت خود را گسترش خواهد داد. همچنین دانش پذیران برحسب هدف و زمینه کاری خود به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خواهدپرداخت و پس از گذراندن دوره انتخابی و موفقیت در آزمون پایانی هر دوره موفق به اخذ مدرک معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه آموزش عالی آزاد  جهان دانش مبین می گردد.

+
سازمان های مرتبط
+
دانشجو
+
دوره ها
+
اساتید برتر